Tebrikler! Testin en başarılı üyesi cemal3 37 puan
Mal ve hizmetlerin piyasada yer alması karşılıklı iki faaliyete dayanır; biri arz, diğeri de talep faaliyetidir. Aynı zamanda mal ve hizmetlerin fiyat değerini de bu iki faaliyet arasındaki denge belirler.
Buna göre bir mal ya da hizmetin fiyatının artması aşağıdaki nedenlerden hangisine dayanır?
Boş Bırak
Mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarının artması, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Boş Bırak
Ekonomi üç temel unsurdan oluşur; üretim, tüketim ve bölüşüm. Üretim ve tüketim, başlangıç ve sonucu oluşturur. Bölüşüm ise üretim sonucundaki paylaşımdır.
Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi bölüşüm ile ilgili doğru bir yargıdır?
Boş Bırak
Aşağıdaki bölüşüm eşleştirmelerinden hangisi bölüşüm faktörlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Sermaye denildiğinde genellikle toplu para anlaşılır. Oysa para hiçbir üretimin doğrudan aracı değildir. Paranın değişim özelliğinden faydalanılarak böyle bir ifade kullanılır.
Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi sermayeye örnek olabilir?
Boş Bırak
Düzen ve yönetim ayrılmaz bir ikilidir, birbirini gerektirir. Toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, siyaset kurumu kaçınılmazdır. Dolayısı ile yönetime ait ilişkilerin tümü, siyaset kurumunu oluşturur.
Paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Devlet yönetimini ve işleyişini inceleyen bilim dalına siyaset denir. Devlet olgusunun biçimini, hukuksal yapısını, tarihsel alt yapısını siyaset bilimi değerlendirir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminin alanına girmez?
Boş Bırak
Ekonomik mallar tüketim ve üretim malları olarak ikiye ayrılır. Tüketim malları, ihtiyaçları doğrudan karşılarken, üretim malları ise başka mal ve hizmetleri üretmeye aracı olurlar.
Buna göre ekonomik malları birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Eğitimin, bireylere kazandırdığı değerler, gelenekler-görenekler toplumsal mirasın kuşaktan kuşağa aktarımını sağlar. Eğer ki genç nesillere toplumun ahlaki ve tarihi değerleri, inançları öğretilmezse, kültürel yozlaşma kaçınılmazdır.
Parçada eğitimin hangi işlevi vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Özellikle modern toplumlarda nitelikli eğitimin önemi artmış, planlı ve sürekli eğitim, zorunluluğa dönüşmüştür. İş bölümünün olabildiğine arttığı, bilim ve sanayi toplumlarında, kişileri mesleki açıdan vasıflı yapmanın en önemli aracı eğitimdir.
Parçada eğitimin hangi yönü vurgulanmıştır?
Boş Bırak
Araştırma sonuçlarına göre tüketim olgusu, tüketim arzusu, zengin-yoksul demeden yaşam kalitesini erozyona uğratıyor. En ilginç olanı da dünya nüfusunun dörtte birinin hiç üretimde bulunmadan tüketim yapıyor olması ve bu üretime katılmayan insanların da yarısından fazlasının az gelişmiş toplumlarda yer almasıdır.
Parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz