Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Evranur Fırat 5 puan
Toplumsal kurumlar bir yönüyle somut, bir yönüyle soyuttur. İnsanlar arası ilişkiler sonucu ortaya çıkan toplumsal kurumlar, oluşturduğu kuruluşlar ile somut bir yapıya dönüşürler.
Paragrafa göre sırasıyla kurum ve kuruluş için aşağıda verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İnsanların ihtiyaçlarının sınırsız olmasına karşılık mal ve hizmetlerin üretildiği doğa, emek, sermaye gibi kaynaklar ise sınırlıdır. İnsanoğlunun çabası bu sınırsız ihtiyaçlar ile kıt kaynaklar arasında denge kurmaktır.
Bu çabada insana yardımcı olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İnsanlar arasındaki fikir ve çıkar ayrılıkları herkesin yararına, genel çıkarı ve ortak iyiliğini sağlayamaya yönelik bir yapılanmayı gerekli kılar. Bu yapılanma da bir takım ilişki kalıplarını ve kurallarını ortaya çıkarır. Toplumda düzenin sağlanmasına yönelik ve yönetimin gerçekleştirilmesi için ortaya konan yerleşmiş ilişki kalıpları kurumsal bir yapıyı oluşturur.
Parçada ifade edilen toplumsal kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi üretim için gerekli olan hammadde ve enerjinin elde edildiği temel kaynaktır?
Boş Bırak
Evlenen erkeğin, kadının aile çevresine katılması ve onlarla aynı evde yaşaması anaerkil toplumlarda daha çok görülür.
Bu tür evlilikler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Boş Bırak
Afrika’nın ilkel kabilelerinde ve Avrupa’nın en modern toplumlarında aile farklı özelliklere sahip olsa da, tüm toplumlarda var olan bir kavramdır.
Burada anlatılan durum ailenin hangi özelliğiyle ilgilidir?
Boş Bırak
Toplum olmanın temelinde insan ihtiyaçlarının karşılanması yatar. İhtiyaçlar doğrultusunda oluşan yapılanmalar üst yapıda birleşir. Üst yapı dediğimiz bütünlük ise toplum olmanın kendisidir. Sözü edilen ihtiyaç yapılanmaları ise, toplumsal kurumları oluşturur. Bundan dolayıdır ki, her hangi bir kurumda oluşabilecek aksaklık, toplumsal bütünlüğün tümünü etkileyebilir.
Paragraftan, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Toplum, insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşan kurumlardan meydana gelen bir bütündür. İnsanların üretim süreçlerini ve ihtiyaçlarını karşılayan ekonomi; duygu, düşünce ve beklentilerin yansıtıldığı sanat; toplumsal düzeni sağlamayı amaçlayan siyaset gibi.
Açıklamaya dayanarak, bir toplumdaki kurumlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunda ortaya çıkan değişimlerin nedenleri arasında yer almaz?
Boş Bırak
“Toplumsal kurumlar evrensel olmalarına rağmen, somut yapılanmaları toplumlara göre değişir.”
Buna göre, kurumsal yapılanma farklılıklarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Bir insanın doğumundan ölümüne kadar her yönünü, doğrudan ve dolaylı yönden etkileyen en önemli kurum ailedir. Biyolojik yapımızdan, duygusal yönümüze; dilimizden, dinimize kadar, her zaman yanımızda ailemiz vardır. Bir yandan bizi topluma taşır, diğer yandan da toplumu bize taşıma görevini üstlenir.
Buna göre aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. abdulrezzak 07/05/2018 09:22

    allah razı olsun çok güzel testti teşekkürler.

Yorum Yaz