Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Berrin Ataman 61 puan
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti açısından birçok değişimin yaşandığı bir yüzyıldır.
Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerin yaşandığı alanlardan birisi değildir?
Boş Bırak
Osmanlı’nın kuruluş yıllarında, İznik kuşatması sırasında çevre köylerde yaşayan Hristiyanların İznik halkına Osmanlı hakimiyetini tavsiye ettikleri görülüyordu. Ancak Osmanlı’nın son dönemlerinde bu kişilerin torunlarının isyan ve ayrılıkçı hareketler içerisinde olduğu görülmüştür.
Osmanlı topraklarında yaşayan Gayrimüslim halktaki bu fikri değişimin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
XIX. Yüzyılın sonlarına doğru Avrupalı Devletler “Hasta Adam” olarak gördükleri Osmanlı Devleti’nin, iç işlerine karışmak için her fırsatı değerlendirip, bundan menfaat elde etmeye çalışıyorlardı.
Avrupalı büyük devletler Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışmak için en çok aşağıdaki durumlardan hangisini kullanmışlardır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ortaya çıkan bazı fikir akımları şunlardır:
– Osmanlıcılık
– Türkçülük
– İslamcılık
Yukarıdaki fikir akımlarının ortaya çıkmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin 19. yy. sonları ve 20. yy. başlarındaki durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’na katılan devletler ve gerekçe ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden bazıları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: Açılma amacı İngilizlerin Hindistan sömürgeleri ile bağlantısını kesmek istenmesidir. Savaşın uzamasına sebep olan cephedir. İngilizler, Musul Petrollerini ele geçirmek ve Rusya’ya yardım göndermek amacıyla açmıştır. Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk taarruz cephesidir.
Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru yayımlanan Wilson İlkelerinin;
I. Yenen devletler, yenilen devletlerden toprak almayacaktır.
II. Azınlıklara kendini yönetme hakkı tanınacaktır.
III. Devletlerarasında gizli antlaşmalar imzalanmayacaktır.
IV. Boğazların yönetimi uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.
V. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler kaldırılacaktır
maddelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin aleyhine olduğu düşünülebilir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru İtilaf Devletleri’ni zor durumda bırakan bir gelişme yaşanmış, ancak daha sonra meydana gelen başka bir gelişme savaşın seyrini İtilaf Devletleri yönünde değiştirmiş ve savaşı kazanan taraf olmuşlardır.
Yukarıda bahsedilen bu iki gelişme hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nın gerçek nedeni büyük devletler arasında yaşanan ………………………. . mücadelesidir. Ancak savaşın başlaması için bir kıvılcım gerekli idi. Bu kıvılcım ise …………………………………. . ile gerçekleşmiş ve savaşın başlaması için görünürdeki neden olmuştur.
Hangi seçenekte yukarıdaki boşluklarda belirtilen I. Dünya Savaşı’nın gerçek ve görünürdeki nedenleri sırasıyla doğru bir şekilde belirtilmiştir?
Boş Bırak
Almanya, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na kendi yanında girmesini istemiştir.
Almanya’nın, Osmanlı Devleti’nin
I. teknolojik
II. jeopolitik
III. dinsel
verilen özelliklerinin hangilerinden yararlanmak istediği savunulabilir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesinde, İtilâf Devletlerine duyulan güvensizlik de etkili olmuştur.
Savaş öncesi İtilaf Devletleri’nin faaliyetlerinden hangisi, yukarıdaki yargıyı destekleyen bir gelişme değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz