Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 104 puan
• Hastalıkların nedenini bulmak ve tedavi yöntemleri için Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi kurulmuştur.
• Veremle mücadelede için sanatoryum ve dispanser gibi sağlık kurumları açılmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında kısıtlı imkânlara rağmen yukarıdaki faaliyetlerin yapılması neyin göstergesidir?
Boş Bırak
• Hıfzıssıhha Enstitüsü
• Verem Savaş Dispanserleri
• Kızılay
Yukarıdaki kurumların görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde takip edilen nüfus politikasının sonuçlarındandır?
Boş Bırak
Mustafa Kemal Atatürk “Sporda tek ve açık bir amaç gözetmek lazımdır. Sporu propaganda ve bedenimizi geliştirmek için yapacağız.” demiştir.
Mustafa Kemal’in bu sözleri değerlendirildiğinde;
I. Spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildiği
II. Genç nesillerin sağlıklı yetiştirilebilmesi için sporun teşvik edildiği
III. Ülke tanıtımına katkı sağlamak üzere sporcular yetiştirilmesi gerektiği
hedeflerinden hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?
Boş Bırak
I. Belediye seçimlerine katılma
II. Milletvekili seçme ve seçilme
III. Muhtarlık seçimlerine katılma
Türk kadınına verilen siyasi hakların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Cumhuriyet Dönemi’nde hukuk alanında kadın - erkek eşitliğini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Toplumun yarısı diğer yarısı ile eşit değilse; üretime katılmaz, bilgisiz ve yeteneksiz kalırsa o millet geri sayılır.
Atatürk’ün bu sözüyle;
I. Kadınlara, seçme ve seçilme hakkının verilmesi
II. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
III. Kabotaj Kanunu
yukarıdaki inkılaplardan hangileri paralellik göstermektedir?
Boş Bırak
Türk Medeni Kanunu’nun kadına sağladığı haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Atatürk “Montesquieu’nun ‘Bir milletin müziğine önem verilmezse, o milleti ilerletmek mümkün olmaz.’ sözünü okudum ve kabul ettim.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözünün;
I. Musiki Muallim Mektebi’nin açılması
II. Ankara Devlet Konservatuvarı’nın açılması
III. Darülelhan’ın yeniden açılması
verilen gelişmelerden hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
Boş Bırak
Atatürk, “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.’’ demiştir.
Bu sözüyle Mustafa Kemal Atatürk’ün vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Atatürk Dönemi’nde;
• 1927 yılında resim ve heykel müzesi açılmıştır.
• 1928 yılında Sanayiinefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi’ne dönüştürülmüştür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde millî kültürümüzün ve sanatımızın gelişmesi konusunda yapılan çalışmalardan birisi değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz