Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Gülcan Turan 38 puan
Bir yazarın güncel bir konu hakkındaki kişisel görüş, anlayış ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan, akıcı bir üslupla yazdığı, gazete köşelerinde yayımlanan kısa fikir yazılarına ---denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
I. Düşünceler, hiçbir kalıba bağlı kalınmadan serbestçe ortaya konur.
II. Ele alınan konu üzerinde bir kamuoyu oluşturmak amaçlanır.
III. Gazetelerin bazı sayfalarında, belli köşelerde, genel bir başlıkla, çoğunlukla da her gün yazılan kısa yazılardır.
IV. Güncel konuları anlatan olay çevresinde gelişen kurmaca metinlerdir.
V. Fıkralarda okuyucuyla sohbet ediliyormuş gibi bir anlatım dikkat çeker.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde fıkra türüyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özelliği değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki parçaların hangisi fıkradan alınmış olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki yazarlardan hangisi “Gülüp Ağladıklarım, Şehir Mektupları’’ gibi fıkra türünde yazdığı eserleriyle tanınmıştır?
Boş Bırak
Edebî metin, insanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konulan edebî yazılardır. Şair ve yazarlar bu etkiyi gerçekleştirmek için kelimeler üzerine yoğun ve derin anlamlar yükler, kimi şekil açısından bunu yakalamak ister kimi de anlam açısından. Edebî metinlerde amaç sadece anlamları sunmak değil aynı zamanda kişiyi etkilemektir. Şair ve yazarlar hayal dünyasını düşünceleriyle yoğunlaştırır ve bunu yazıya döker.
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün yazılış amaçlarından biri değildir?
Boş Bırak
İşin elbette ki etik ve ahlaki boyutları da var. Ama asıl sorun kesinlikle eğitimde. Çünkü eğitimle kazandırmak istediğimiz davranışları, o mimarlara, mühendislere, doktorlara, öğretmenlere, gazetecilere ve diğer vatandaşlarımıza verebilmiş olsaydık, sel suları dört çocuğu alıp yutar mıydı? Üretim sistemlerinin kalitesi ürettikleri ürünle ölçülür. Eğitim sisteminin ürünleri ise öğrenciler ve meslek adamları. Yani vatandaşlarımızın tümü.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Bu bayram, dilimizin bir kelime kaybettiğine iyiden iyiye inandım. “Tandır” gibi “kağnı” gibi artık yaşanan hayatta, yeri kalmamış, şöyle böyle bir kelime değil; zarif, ince, medeni bir kelime. Kapıyı çalan çöpçünün pos bıyıkları arasında onu aradım. Yok!.. Bahşişini alan bekçinin kavlak dudaklarından onu bekledim. Yok!.. Bakkalın çırağından, sebzecinin yamağından, kasabın oğlundan onu işitmek istedim. Yok!.. İpek mendilini alan oğlan, eşarbını kıvıran kız, iki buçukluğu cebine indiren manav, üç gün kapımızı kim çaldıysa hediyesini kim aldıysa bana o beklediğim kelimeyi vermeden gitti! İki yüz kuruş yazan taksinin şoförüne iki yüz elli kuruş veriyorsunuz. Taş gibi bir sükût! Kitabından sevgiyle bahsettiğiniz genç adamla karşılaşıyorsunuz. Hakarete benzer hissiz bir selam!
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Zelzele, dün gece, İstanbul’u uykusunun en derin yerinde oynattı. Garip şey! Haftalardan beri komşu toprakları sarsan ve şimdi gizli adımlarla bize yaklaşır gibi olan bu afetin, faaliyete geçmek için insan gafletini kollayışta gösterdiği şeytani dikkate bakılırsa, bunun cana kastetmiş müthiş bir zekânın işi olduğuna hükmetmek lazım geliyor. Öyle ya! Muharebelerde düşmanı, dalgın karargâhları topa tutmak ve hırsızın soyacağı evin duvarına tırmanmak için intihap ettiği (seçtiği) saat, hemen daima zelzelenin de harekete geçmek için beklediği saattir: Gecenin ilerlemiş bir saati!
Fıkra türündeki bir metinden alınan bu paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz