Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nazlı akıncı 22 puan
Aşağıdakilerden hangisi günlüğün özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
543. Gün
Milliyet Sanat’a uğradım. Fethi Naci‘‘Eleştiri Günlüğü’’ nü yollamış. TV’de, sekiz otuz haberlerinde, birden, Edip Cansever’in ölüm haberi verildi. Bu haber inanılmaz ölçüde sarstı beni. Rastlanmadık bir biçimde ve yüksek sesle ağlamaya başladım. Oğlum fazla kaygılanmış, gelip avutucu şeyler söyledi. Turgut’ta bunca sarsılmamıştım. Üst üste gelişte bir şey var belki. Otuz yıllık arkadaşımdı. Yalnız sanat serüvenimiz değil, hayat serüvenimiz de iç içe durumlar yaşamıştır.
Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Degerndorf, Aralık, 58
Duygusuz. Yola çıktığımdan beri duygusuz, her şeyin önünde ve her yerde. Her şey yabancı, her şey ilgimin dışında. Az önce balkona çıkıp apak çevreye bakarken yeniden anladım bunu. Kar burada her şeyi örttü. Olduğum yerden hiçbir şey görünmüyor; ne bir ağaç ne bir ev, hiçbir şey. Her yer apak. Göz yorucu bir aklık...
Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisini örneklendirmeye uygundur?
Boş Bırak
I. Olayın geçtiği tarih belirtilir.
II. Öznellik ön planda olduğu için tarihî bilgilerle çelişir.
III. Anı türünden metinlere kaynaklık eder.
IV. Anlatıcı olayı objektif bir şekilde yansıtır.
V. Yaşanmakta olan durumlar dile getirilir.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde günlük türü hakkında yanlış bir bilgi bulunmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün en belirgin özelliğidir?
Boş Bırak
Cuma, 9 Ocak
Bugün hava yağmurlu ve puslu. Saat 2’ye 5 var. Bu ana kadar defterimi açamadım. Hâlim bir tuhaf. Bugün anladım ki beni delikten çağırdıkları meydancı gelip: “Bir isteğin var mı?” diye sorduğu, berberin tıraşa geldiği, hasılı insanlarla temas ettiğim an, üstüme acayip bir uyuşukluk, sinsi bir donukluk, anlatılmaz bir garipseme hissi çöküyor. Hayret! Bir aylık yalnızlığın tesirine bakın! Hayırdır inşallah, nereye gidiyorum?
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Cumartesi, 6 Mart 1920
Öğle üzeri fakülteye gittim. Doğru Ömer’in odasına girdim. Bitap yatıyordu. Elini elime aldım. Ter içindeydi. Burnunun delikleri kararmış gibiydi. Nefesi de intizamsızdı. Hizmetçi kadınlara sordum. Gece çok sayıklamış: “Burası hastane değil, tımarhane. Ben Canip’e gideceğim!” demiş. Dalgındı. Ömer, Ömer, diye seslendim. Gayet fersiz gözlerle bana baktı: ‘‘Tanıdın mı?’’ dedim. Kendine mahsus çabuk ifadeyle kafasını sallayarak ‘‘Canip!’’ dedi, yine daldı. Kâğıdına baktım: hararet 39,2 şeker litrede 200 miligram. Bir müddet bekledim. Sonra tekrar seslendim: ‘‘Ömer, konsültasyon günü yarınmış, erkenden gelirim. Artık gideyim mi?’’ Kafasını salladı. ‘‘Git, git!” dedi. Yeis içinde ayrıldım.
Bu parçadan aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
(I) Her ikisinde de yaşanmış bir olaydan hareket edilir. (II) Olayı yaşayan ve anlatan iki metin türünde de aynı kişilerdir. (III) Birinde olay sıcağı sıcağına anlatılırken diğerinde ise olayın üzerinden belli bir süre geçtikten sonra anlatmak esastır. (IV) Anlatan kişi anlatımı zenginleştirmek için açıklama, öyküleme ve betimleme gibi tekniklere her iki türde de yer verebilir. (V) Günlüklerde samimi bir dil kullanılırken anıda daha resmî bir dil kullanılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde “anı-günlük” türlerinin özellikleri karşılaştırılırken hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Boş Bırak
31.10.1917
İleride, bu satırlar bir kimsenin gözüne değerse, defterin güzelliğine şaşılmasın! Onu, bugün Mahmutpaşa’dan satın aldım ama az kaldı canım pahasına. Aman Yarabbi! İstanbul’umuza böyle ne oldu? Kalabalıktan tramvaylara girmek kâbil değil ki! Toptan gülle çıkar gibi zorla bir vagona attım kendimi. Bu, tramvaya girmek değil ezilmek, üst baş parçalamak. Ne oldu halkımıza Yarabbi? Bu her yeri dolduran kifayetsiz, kaba, kötü dilli insan kalabalığı nereden geldi? Evde yalnızlığıma, sokakta bu kalabalığa dayanamıyorum; ağlayacak hâle geliyorum. İşte böyle, avunmak için, avare bir kuş gibi çırpınıyorum. Şu defterle de dertleşmesem çıldıracağım.
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz