Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Eren Aynalı 41 puan
Bitkinin toprak üstü kısımlarındaki epidermis hücreleri kütin maddesini salgılayarak kütikula tabakasını oluşturur.
Bu tabaka için,
I. Toprak üstü organlarının aşırı su kaybı önler.
II. Bitkiye mekanik destek sağlar ve korur.
III. Işığı alt tabakaya geçirir, fotosenteze katkı sağlar.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi kökün temel özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
a. Epidermiste bulunur.
b. Açılır-kapanır.
c. Terleme yapar.
d. Canlıdır.
e. Gaz alış-verişi yapar.
f. Ölüdür.
yukarıda verilen özellikler stoma ve lentisel için düzenlenen venn şemasında nasıl gösterilir?
Boş Bırak
Bitkilerde metabolizma ürünlerini bitkiye zarar vermeyecek şekilde kimyasal dönüşüme uğratıp depolayan, dışarı veren hücreler, hücre toplulukları tüyler, cepler ve kanallara “salgı elamanları” denilmektedir.
Salgı hücreleri için,
I. Canlı ve bol sitoplazmalıdır.
II. Çekirdekleri büyüktür.
III. Golgi organeli çoktur.
verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Köklerin başlıca görevi su ve minerallerin emilimini sağlamaktır. Ancak bazı bitkilerde değişime uğrayarak, özelleşmiş işlevleri de yerine getiren kök çeşitleri bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kök çeşitlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Epidermis hücrelerinin özelleşmesi ile oluşan stoma ve hitadotlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
(I // II)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz