Tebrikler! Testin en başarılı üyesi tuçe.k 77 puan
Bitkilerde büyüme bölgelerini oluşturan doku için,
I. Bitkiye sınırsız büyüme özelliği kazandırır.
II. Uç meristem kök ve gövde ucunda bulunur.
III. Kalınlaşmayı sağlayan yanal meristemdir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir sekonder meristem olan kambiyum için,
I. Bitkilerin kök ve gövdesinde bulunur.
II. Bitki yaşının hesaplanmasında yararlanılır.
III. Açık tohumlu ve çok yıllık bitkilerde bulunur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Primer meristem ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıda kurak ve sulak ortam bitkileri için verilen adaptasyonlardan hangisi yanlıştır?
(Kurak bölge bitkileri // Sulak bölge bitkileri)
Boş Bırak
Parankima dokusu bitkinin her organında bulunan, temel yapısını oluşturan ve çevre koşullarına uyumu sağlamak için değişime uğrayabilen bir dokudur.
Buna göre,
I. İletim demetlerinin yapısında, bitkinin diğer dokuları arasında su ve madde alış-verişine aracı olur.
II. Bazı gazları hücreler arası boşluklarda depo eder.
III. Fotosentez, solunum ve terleme gibi metabolik olayları gerçekleştirir.
parankima dokusu verilenlerden hangilerini gerçekleştirebilir?
Boş Bırak
Aynı bitkiye ait kök, gövde ve yaprak hücrelerinde,
I. Gen dizilimi
II. Sitoplazma miktarı
III. Koful büyüklüğü
verilenlerden hangileri kesinlikle aynıdır?
Boş Bırak
Bitkilerde,
I. Parankima
II. Epidermis
III. Stoma
hücrelerinin herbirinde kloroplast, ribozom, mitokondri organellerinden hangileri bulunur?
(Kloroplast // Ribozom // Mitokondri)
Boş Bırak
Tüyler, epidermis hücrelerinin dışarı doğru meydana getirdiği çıkıntılardır.
Tüyler,
I. Bitkinin su kaybını azaltma
II. Aromatik salgılar salgılama
III. Su ve suda çözünmüş maddeyi alma
verilen olaylardan hangilerini gerçekleştirirler?
Boş Bırak
Bitkilerde sentezlenen salgılar ve görevleri ile ilgili hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Epidermis
II. Meristem
III. Parankima
IV. Kambiyum
Bitkilere ait yukarıda verilen hücrelerden hangileri DNA eşlemesi yapılabilir?
Boş Bırak
Stomalar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz