Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Simge BBB 104 puan
Bir hücrede protein sentezi gerçekleşirken,
I. DNA replikasyonu
II. m-RNA sentezi
III. mRNA ile tRNA etkileşimi
IV. m-RNA’nın çekirdekten sitoplazmaya geçmesi
verilenlerden hangileri gözlenmek zorunda değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir proteinin sentezinde gözlenen,
I. Aminoasitler arasında peptit bağının kurulması
II. DNA’nın anlamlı ipliğinden mRNA üretilmesi
III. Ribozomun büyük ve küçük alt birimlerinin birleşmesi
IV. mRNA’nın çekirdekten sitoplazmaya geçmesi olayları
aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?
Boş Bırak
Nükleik asit çeşitlerinde gözlenen,
I. Kod-kod etkileşimi
II. Kod-kodon etkileşimi
III. Kodon-antikodon etkileşimi olayları
aşağıda verilenlerin hangisi gerçekleşirken ortaya çıkar?
(Transkripsiyon // Translasyon // Replikasyon)
Boş Bırak
Boş Bırak
Protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak,
I. DNA zincirleri fermuar gibi boydan boya açılır
II. İlgili gen bölümünün hidrojen bağları geçici olarak birbirinden ayrılır
III. mRNA ve DNA zinciri arasında kalıcı hidrojen bağları kurulur
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Prokaryot ve ökaryot hücrelerde gerçekleşen protein sentezi olayı için aşağıda verilenlerden hangisi ortak değildir?
Boş Bırak
I. DNA polimeraz
II. Helikaz
III. RNA polimeraz
IV. RNA az
Protein sentezi sırasında yukarıda verilen enzim çeşitlerinden hangileri görev alır?
Boş Bırak
a. Proteinlerle birlikte ribozomun alt birimlerinin üretilmesinden sorumlu olan RNA çeşididir.
b. Sentezlenecek proteinle ilgili şifreleri DNA’dan alarak ribozoma taşımakla görevli RNA’dır.
c. mRNA üzerindeki şifrelere uygun olan aminoasitleri sitoplazmadan ribozoma taşımakla görevli RNA’dır.
Görevleri verilen RNA çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
(mRNA // tRNA // rRNA)
Boş Bırak
İki farklı proteinin üretilmesi sürecinde,
I. Aynı çeşit mRNA’lar kullanılabilir.
II. Aynı çeşit tRNA’lar kullanılabilir.
III. Aynı ribozom organeli kullanılabilir.
ifadelerinden hangileri doğru olur?
Boş Bırak
mRNA için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aminoasit sayısı bilinen bir protein için,
I. Aminoasitlerin dizilim sırası
II. Kullanılan aminoasit çeşit sayısı
III. Yapısındaki peptit bağı sayısı
verilenlerden hangileri belirlenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Esra 02/05/2019 04:57

    Güzel sorular

Yorum Yaz