Tebrikler! Testin en başarılı üyesi zeynep yıldız 76 puan
Nükleik asitlerle ilgili olarak,
I. Hücrenin en büyük organik bileşikleridir.
II. İçerdikleri şeker ve baza göre isimlendirilir.
III. Nükleotit denilen birimlerden oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Nükleotitler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
DNA ve RNA molekülleri için,
I. Kendini eşleme
II. Çift zincirli olma
III. Fosfodiester bağı taşıma
IV. Nükleotitlerden oluşma verilenlerden
hangileri ortak olabilir?
Boş Bırak
DNA ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Bir DNA molekülünün iki zincirindeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağı sayısı biliniyorsa,
I. Pentoz şeker sayısı
II. Toplam nükleotit sayısı
III. Tek zincirdeki timin sayısı
IV. Tek zincirdeki fosforik asit sayısı
verilenlerden hangileri hesaplanabilir?
Boş Bırak
RNA molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
DNA, RNA, ATP ve enzimler için,
I. Azot içerme
II. Aminoasit bulundurma
III. Organik yapıda olma
IV. Pentoz şeker içerme
verilenlerden hangileri ortaktır?
Boş Bırak
Bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz?
Boş Bırak
Tüm RNA çeşitleri için,
I. Protein sentezinde görev alır.
II. DNA üzerinden sentezlenir.
III. Zayıf hidrojen bağı içerir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz