Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Oğuz asa 7 puan
Aşağıdakilerden hangisi Porphyrios ağacında yer alan beş tümele göre yanlış bir ifadedir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Her hayvan canlıdır fakat her canlının hayvan olduğu doğru değildir.
Bu ifadeden hareketle “hayvan” ve “canlı” kavramları arasında ne tür bir ilişki vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisinde “ayrıklık” ilişkisi vardır?
Boş Bırak
I. Kedi-Fare
II. Ayı – Kutup ayısı
III. İnsan – Düşünen
IV. Canlı-Beslenen
Bu kavram çiftlerinden hangileri arasında eşitlik ilişkisi vardır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tanımın kurallarına uygundur?
Boş Bırak
“Anka Kuşu neliği olan efsanevi bir kuştur.” cümlesinde tanımın koşullarından hangisine uyulmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir önerme cümlesidir?
Boş Bırak
Bir cümlenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki önermelerden hangisi tikel, olumlu ve bileşiktir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz