Aşağıdakilerden hangisi üçüncü halin imkânsızlığı ilkesini örneklendirir?
Boş Bırak
“Yağmur yağarsa (A) yerler ıslanır.(B)” yeter sebep ilkesine uygun olarak verilen önerme aşağıdaki durumların hangisinde yanlış değer alır?
Boş Bırak
Bütün insanlar omurgalıdır. Burcu insandır. O halde Burcu omurgalıdır.
Bu akıl yürütmeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Mantıksal olarak geçerli bir akıl yürütme için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
Boş Bırak
Her karga uzun yaşar.
Bu kuş kargadır.
Öyleyse bu kuş uzun yaşar.
Bu akıl yürütme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
İnsan canlıdır ve suyla yaşar.
Hayvan canlıdır ve suyla yaşar.
Bitki canlıdır ve suyla yaşar.
O halde bütün canlılar suyla yaşar.
Bu örnekte kullanılan akıl yürütme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yarasa kuştur ve uçar.
Devekuşu da kuştur.
O halde devekuşu da uçabilir.
Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturur?
Boş Bırak
Ünlü düşünür Bacon’ın “bilmek için sınamak, gözlemlemek, olayları çözümlemek ve sonra ayrı olaylardan genellemeler yapmak ve sonuçlar çıkarmak” olarak tanımladığı akıl yürütme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Bilimsel bilginin nesnesi somut, olgusal olandır. Ancak bilimsel bilgi bu somut nesnesini deneysel koşullar içine yerleştirir. Deneysel koşullar altında incelenen bu tek bir örnek artık aynı deneysel koşullar içinde kendi türünün yani kendisiyle özdeş tüm somutların temsilcisi olur.”
Bu parçaya göre bilimsel bilginin evrensel olmasını sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Tümevarım
II. Tümdengelim
III. Analoji
Yukarıdaki aklı yürütme yöntemlerinden hangileri her zaman geçerli sonuç verir?
Boş Bırak
Bütün yırtıcı hayvanlar etoburdur. Bütün aslanlar yırtıcı hayvandır. O halde bütün aslanlar etoburdur.
Bu akıl yürütmeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Hiçbir deniz mavi değildir.
Karadeniz denizdir.
O halde Karadeniz mavi değildir.
Bu akıl yürütmeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz