Bir akıl yürütmede önermeler arasında çelişkinin bulunmamasına mantıkta ne ad verilir?
Boş Bırak
Akdeniz iklimine sahip olan Antalya ılımandır. Adana da Akdeniz iklimine sahiptir. O halde Adana da ılıman olabilir.
Burada kullanılan akıl yürütme biçimi ve kullanıldığı bilim dalı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Matematik ve mantık aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanır?
Boş Bırak
Özellikle doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde eldeki verilerden hareketle sınırlı sayıda gözlem yapılarak genellemelere ulaşılmaktadır. Bu genellemeler belirli bir akıl yürütme biçimine dayanmaktadır.
Mantıkta bu akıl yürütme biçimine ne ad verilmektedir?
Boş Bırak
Newton elmanın yere düşmesini gözlemleyerek cisimlerin yere düşmesini “yer çekimi” adını verdiği bir doğa yasasına dayandırmıştır. Burada buluş mantığı adı verilen ve bir olgunun gözlem dışı kalan teorik nitelikte bir kavrama başvurularak açıklanması söz konusudur.
Bu parçada geçen “buluş mantığı” kavramı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?
Boş Bırak
Bilgisayar programları, akıllı cep telefonları, fotoğraf makineleri gibi dijital makinelerin tasarımlanmasında mantığın bulgularından yararlanılmaktadır.
Bu durum, mantığın hangi alanla ilişkisini göstermektedir?
Boş Bırak
İnsanlar alışveriş yaparken, işe giderken, tatile çıkarken ya da nerede nasıl hareket edeceklerini, ne kadar alışveriş yapacaklarını, günlerini nasıl planlayacaklarını düşünürken hep mantığa başvururlar.
Bu parça, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinde mantığın pratik yaşamdaki rolü en azdır?
Boş Bırak
Sokrates sorgulanmamış bir yaşamı değerli bulmuyordu. Bu yüzden karşısına çıkanlara öncelikle sahip oldukları ön yargılarının ne denli kuşkulu olduğunu göstermeye çalışıyordu. Sonra da onları uygun sorularla yönlendirip doğruyu bulmalarına yardımcı oluyordu.
Bu parça aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?
Boş Bırak
“Mevsimler Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi sonucu oluşur.”
önermesi akıl ilkelerinden hangisine örnektir?
Boş Bırak
Bütün bitkiler fotosentez yapar. Aslan bir bitkidir. O halde aslan fotosentez yapar.
Bu akıl yürütmede aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde tümdengelimsel bir akıl yürütme söz konusudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz