Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Bilal Yaman 60 puan
Aşağıdaki parçacıklardan hangisinin karşıt parçacığı kendisidir?
Boş Bırak
Elektronun karşıt parçacığı için;
I. Elektron ile aynı kütleye sahiptir.
II. Elektrik yükü elektronun zıt işaretlisidir.
III. Karşıt parçacığının adı nötrinodur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda verilen parçacık-karşıt parçacık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
(Parçacık // Karşıt parçacık)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Uzaydaki gaz ve toz bulutlarını (nebula) bir araya getirerek yıldızların oluşum sürecini başlatan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Yıldızlar ile ilgili;
I. Işık kaynağıdır.
II. Yapısı plazmadan oluşur.
III. Çekirdeğinde nükleer tepkimeler gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Kütle çekim kuvvetinin etkisiyle bir araya gelerek yıldız oluşumunu başlatan gaz ve toz bulutuna ne ad verilir?
Boş Bırak
Büyük patlama teorisine göre;
I. Evrenin bir başlangıcı yoktur.
II. Evren genişlemektedir.
III. Evrene kozmik ardalan ışınımı yayılmıştır.
yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Yıldız oluşumunda merkeze doğru olan kütle çekim kuvveti, füzyon reaksiyonları sonucu açığa çıkan enerji ile merkezden dışa doğru oluşan basınç ile dengelenir.
Buna göre, oluşan bu dengeye ne denir?
Boş Bırak
Gökadalar ile ilgili;
I. Yıldız topluluklarıdır.
II. Elektromanyetik ışınlar yayarlar.
III. Etraflarına ışık ve enerji yayarlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz