Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Kürüm aleyna 45 puan
İlk kez atomda çekirdek kavramından bahseden bilim adamı kimdir?
Boş Bırak
Thomson atom modeline göre;
I. Pozitif yükler çekirdekte toplanmıştır.
II. Elektronlar atom içinde dağınık ve hareketsizdir.
III. Elektronlar çekirdek etrafında belli yörüngede dolanırlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bohr atom modeline göre elektronlar için;
I. Kararlı yörüngelerde ışıma yapmadan dolanırlar.
II. Üst yörüngelerden daha kararlı yörüngelere geçerken ışıma yapar.
III. Atom içinde dağınık ve hareketsizdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bohr atom modeline göre bir elektronun;
I. Çizgisel momentumu
II. Açısal momentumu
III. Enerjisi
niceliklerinden hangileri kesiklidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen atom ile ilgili;
I. Atomun çekirdekli yapıya sahip olması
II. Atomun elektron içermesi
III. Elektronların atom içinde yerlerinin sabit olması
yargılarından hangileri Thomson, Rutherford ve Bohr atom teorisi için ortaktır?
Boş Bırak
Bohr atom modeline göre;
I. Kararlı yörüngelerin yarıçapı n2 ile doğru orantılıdır.
II. Elektronun toplam enerjisi n2 ile ters orantılıdır.
III. Elektronun açısal momentumu n ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(n = baş kuantum sayısı)
Boş Bırak
Bohr atom modeline göre, taban enerji durumunda bulunan hidrojen atomu bir üst enerji düzeyine uyarıldığında elektronun;
I. Toplam enerji
II. Açısal momentum
III. Çizgisel hız
niceliklerinden hangileri artar?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda;
I. Açısal momentum
II. Yarıçap
III. Çizgisel hız
niceliklerinden hangileri kesiklidir?
Boş Bırak
Bohr atom modeline göre, temel halde bulunan bir hidrojen atomu 2.enerji düzeyine uyarıldığında elektronun;
I. Bağlanma enerjisi
II. Çizgisel hızı
III. Dolanma periyodu
niceliklerinden hangileri artar?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz