Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Eren Aynalı 17 puan
Boş Bırak
Aşağıda bazı metallerin aktiflik sıralaması verilmiştir.
Al > Ni > Co > H > Cu
Buna göre verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
K, L, M ve N metalleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
I. K kabında MCI2 çözeltisi saklanabiliyor.
II. L2+ iyonları K metalini yükseltgeyemiyor.
III. L metali M2+ iyonlarını indirgeyebiliyor.
IV. N metali LI2 çözeltisinde tepkime veriyor.
Buna göre aşağıdaki tepkimelerin hangisi istemlidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz