Aminler ile ilgili;
I. Yoğun fazda molekülleri arasında hidrojen bağı oluştururlar.
II. N atomuna bağlı metil grubu sayısı arttıkça bazlık kuvvetleri azalır.
III. Primer aminlerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası yükselir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
1 mol aseton ve asetaldehit karışımı aşırı Fehling çözeltisi ile reaksiyona girdiğinde 72 gram Cu2O katısı oluşmaktadır.
Buna göre karışımda kaç gram aseton vardır?
(Cu : 64, C : 12, O : 16, H : 1)
Boş Bırak
CnH2nO genel formülüne sahip 1 mol organik madde 128 gram O2 ile artansız tepkimeye girmektedir.
Buna göre,
I. Etil metil keton
II. Propanal
III. Bütanal
verilenlerden hangileri bu organik madde olabilir?
(C : 12, O : 16, H : 1)
Boş Bırak
Ketonlar için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Yapılarında karbonil grubu bulunur.
II. Aynı karbon sayılı alkollere göre kaynama sıcaklıkları daha yüksektir.
III. Suda çözünürken su ile hidrojen bağı oluştururlar.
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki ifadelerden hangisi tüm aldehit ve ketonlar için ortaktır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde karbonil grubu bulunmaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz