Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 76 puan
İşgal Almanyası; Almanya’nın II. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol edildiği döneme verilen isimdir.
1945-1949 yılları arasında devam eden bu süreçte Almanya’yı kontrol eden müttefik devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı ile birlikte Avrupa merkezli uluslararası sistem sona ermiş ve ABD yeni dünya düzeninin lideri olma vasfını ele geçirmiştir.
I. Birleşmiş Milletler
II. Varşova Paktı
III. Dünya Bankası
Yukarıdaki kurumlardan hangilerinin varlığı ve kuruluşu bu yargıyı destekler?
Boş Bırak
Birleşmiş Milletler Teşkilatınının kuruluşu da yine büyük bir savaşın neticesi olarak ortaya çıktı. ABD, İngiltere ve SSCB II. Dünya Savaşı sonrası kurulacak bu yapının temellerini II. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları bazı görüşmeler ve konferanslarla belirlediler.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler fikrinin gündeme geldiği bu görüşme ve konferanslar arasında gösterilemez?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nda veto yetkisine sahip ülkeler arasında;
I. Çin
II. Fransa
III. Almanya
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı’nın doğurduğu siyasal sonuçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Birleşmiş Milletler II. Dünya Savaşı’nın ardından 24 Ekim 1945’te kurulmuştur.
Bu örgütün kurulma amaçları arasında;
I. Dünya barışını sürekli kılmak
II. Üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini artırmak
III. Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanımına mani olmak
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Savaş tarihinde ilk nükleer silah ABD tarafından II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde ilk kez kullanılmıştır.
ABD’nin nükleer saldırısından etkilenen kentler arasında;
I. Nagazaki
II. Fukushima
III. Hiroşima
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı sonunda Alman savaş suçlularının cezalandırmasını sağlamak için müttefik devletlerce kurulan mahkeme hangi isimle faaliyette bulunmuştur?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı insan haklarının, devletlerin tekeline bırakılmayacak bir alan olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu nedenle insan haklarının kavranmasına ilişkin mekanizmalar II. Dünya Savaşı sonrası küresel düzeyde geliştirilmiştir.
Bu uğurda atılan adımlar arasında;
I. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması
II. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilanı
III. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin ilanı
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı’nda gerek asker, gerekse sivil kaybı en fazla olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı’nın ortaya çıkardığı ekonomik sonuçlar arasında;
I. Tarım ve sanayi üretiminde düşüş
II. Kamu borçlanmalarında artış
III. Doların uluslararası para birimi oluşu
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
John Steinbeck’in II. Dünya Savaşı sırasında muhabir olarak İngiltere, Afrika ve İtalya’daki gözlemleri ve izlenimlerini kaleme aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz