Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Havva Karakoç 60 puan
II. Dünya Savaşı’nın çıkışına yol açan sebepler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
Boş Bırak
Japonya’nın I. Dünya Savaşı sonrasında militarist bir anlayışla Güneydoğu Asya ve Pasifik’te saldırgan bir politika takip etmesinin nedenleri arasında;
I. Sarı ırk milliyetçiliği
II. Yeni düzenin ilanı
III. Gelişen sanayinin ham madde ve pazar sorununu çözme isteği
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesinin nedenleri arasında,
I. Adriyatik Denizi’nde etkinlik kurmak
II. Artan nüfusa yer açmak
III. Bölgenin doğal kaynaklarından yararlanmak
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Almanya’nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğine ilişkin olan fikrin, Hitler tarafından Almanya’nın Avrupa’da yayılma politikasının bir gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunda ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Adolf Hitler ve ideolojisi Nazizm’i Almanya’da iktidara taşıyan nedenler arasında,
I. Versay Antlaşması’nın yarattığı hiçlik duygusu
II. 1929 Ekonomik Krizi’nin yarattığı buhran
III. Hitlerin hitabet yeteneği
yukarıdakilerden hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
Boş Bırak
• II. Dünya Savaşı’na giden süreçte İngiltere başbakanı Neville Chamberlain’le özdeşleşen politikadır.
• Almanya’nın ilgi alanının Doğu olduğunun düşünülüp, SSCB’ye karşı İngiltere ve Fransa ile işbirliği yapacağı üzerine temellendirilmiştir.
İngilizler tarafından geliştirilen ve özelliklerinden bahsedilen bu politikanın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşından sonra Alman tehdidine karşı Fransa’nın tüm kuzey ve doğu sınırlarını kapsayan hatta son kısmında Korsikada inşa edilmesi planlanan savunma hattının ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Britanya Adası’nı işgal planının kod adı, aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Churcill ile ABD Başkanı Roosevelt arasında imzalanan Atlantik Bildirisi ile ilgili olarak,
I. ABD tarafsızlık politikasını terk etmiştir.
II. Yeni Dünya düzeninin esasları belirlenmiştir.
III. Birleşmiş Milletler Örgütünün temelleri atılmıştır.
yukarıdakilerin hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Pearl Harlbor baskınının düzenleyicisi ve planlayıcısı olan Japon Amirali aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki barışın esaslarını saptamak amacıyla toplanan Yalta Konferansı’na katılan devletler arasında,
I. Fransa
II. Sovyet Rusya
III. Almanya
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
II. Dünya Savaşı’nda yer alan devletler ve bu devletlerin başında bulunan kişilerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz