Tebrikler! Testin en başarılı üyesi hasan arıkan 28 puan
Meiji Restorasyonu olarak adlandırılan Japon kalkınma modelinin arka planında yer alan nedenler arasında;
I. Feodal düzen ve bunun yarattığı merkezi otorite buhranı,
II. Ticari antlaşmalarla iç pazarın olduğu gibi Batılıların eline geçmesi,
III. Shogun ve Samuray temelli askeri sınıfın Amerikan baskısına karşı Japonya’yı koruyamamış olması
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Japonya’nın XIX yy. da dışa kapalı politikalardan vazgeçip, dış dünyanın sunduğu modern, bilimsel ve bilişsel olanaklara tam anlamıyla açıldığı dönem olarak kabul edilen sürecin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Japonya’da Meiji Restorasyonu olarak adlandırılan modernleşme sürecini başlatan imparator aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
1867’de Japon İmparatoru batı tarzı yenilikler yapılması fikrini desteklemiş; böylece ülkede Meiji Restorasyonu adı verilen süreç başlamıştır.
Bu süreçte yapılan reformlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Batılaşma faaliyetleri çerçevesinde gelişen Japon ekonomisi, ülke refahının artmasına dolayısıyla da askeri gücün katlanmasına katkı sağlamıştır. Bu ise sonrasında emperyal politikaların ortaya çıkmasına yol açmıştır.
Japonya’nın bu emperyal politikalarının sebepleri arasında,
I. Tarım arazilerinin yetersizliği
II. Sanayi için ham maddeye ve pazara duyulan ihtiyaç
III. Hayat sahası anlayışı
yukarıdakilerden hangileri yer almaz?
Boş Bırak
Mutsuhito Reformları ile kısa sürede gelişen Japonya XIX. yy sonlarında güçlü bir devlet haline gelip Asya kıtasına ulaşmak için yayılmacı bir politika takip etmeye başladı.
Japonya’nın bu politikası bölgede;
I. Rusya
II. Çin
III. Hindistan
yukarıdaki hangi devletlerle doğrudan karşı karşıya gelmesine yol açmıştır?
Boş Bırak
1929 Dünya ekonomik krizinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Büyük bunalım olarak adlandırılan 1929 Dünya ekonomik krizi aşağıdaki hangi isimle adlandırılmaktadır?
Boş Bırak
1929 Dünya Ekonomik Krizinin olumsuz etkilerinin görüldüğü ülkeler arasında;
I. İngiltere
II. Almanya
III. Sovyet Rusya
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
1929 Dünya Ekonomik Krizinin ortaya çıkardığı küresel sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Ülkesini büyük buhranın yarattığı ekonomik krizden çıkarmak için liberal kapitalizm yerine müdahaleci, düzenleyici ve yol gösterici bir ulusal iktisat programı hazırlayan ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
1929 Ekonomik Buhranının Türkiye ekonomisine yansımaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz