Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Selinay Aydın 61 puan
I. Dünya Savaşında Almaya ve Fransa’yı karşı karşıya getiren en temel sorunlardan bir tanesi Alsas-Loren bölgesindeki hâkimiyet mücadelesidir.
Bölgedeki yer altı kaynaklarından;
I. Demir
II. Kömür
III. Petrol
hangileri bu mücadelenin nedenleri arasında gösterilebilir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nı kesin olarak bitirecek ve bozulan dengeyi yeniden kuracak barış antlaşmalarının imzalanmasını sağlamak amacıyla 18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı toplandı.
Bu konferansta etkili olan ve Onlar Konseyini oluşturan devletlerarasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’ndan sonra temelleri atılan devletlerden;
I. Yugoslavya
II. Çekoslovakya
III. Finlandiya
hangilerinin Wilson İlkelerinin milliyet prensibine uygun olarak kurulduğu söylenemez?
Boş Bırak
Uluslararası sorunlara aktif olarak katılmamayı ve diğer devletlerle diplomatik ve hatta ticari ilişkileri en alt düzeyde tutmayı ön gören “Yalnızlık” (infirat) politikasının temellerini atan ABD başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Emperyalizmin bir ürünü olan sömürgeciliğe duyulan tepkiler üzerine bu amacı doğrudan doğruya değil de dolaylı bir şekilde uygulamaya koymanın bir ürünü olarak ortaya çıkan yönetsel sistemin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Almanca konuşan halkları tek bir idari çatı altında toplama ülküsünü güden düşünsel ve siyasal akımın ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Milletler Cemiyeti ile ilgili olarak;
I. İlk kez Wilson tarafından kurulması fikri gündeme taşınmıştır
II. Paris Barış Konferansı’nda kurulması kararlaştırılmıştır
III. Cenevre merkez olmak üzere faaliyetlerini yürütmüştür.
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşından sonra yenilenen devletler ile yapılan anlaşmalar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
Boş Bırak
Küresel güç olmanın yolu bölgesel güç olmaktan geçer anlayışından hareketle XIX. yüzyılda gündeme getirilen Amerikan dış politikasının anayasası olarak da anlaşılan doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
ABD’nin I. Dünya Savaşına girme nedenlerinden hangisi doğrudan uluslararası ticarette söz sahibi olmak istediğinin göstergesidir?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan yeni ideolojilerle bu anlayışların ortaya çıktığı ülkeler eşleştirildiğinde;
I. Rusya – Nasyonal Sosyalizm
II. İtalya – Faşizm
III. İspanya – Falanjizm
yukarıdakilerden hangileri yanlış olur?
Boş Bırak
I. Dünya Savaşı’nın doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz