Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Fırat Han Göl 60 puan
Modernleşme yolundaki Türk edebiyatı Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeni bir aşamaya kavuşmuştur. Esasen Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, ilk zamanlarda ----- geleneğinin izini sürmüş bir edebiyattır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
Boş Bırak
I. Latin harflerinin kabulü
II. Kurtuluş Savaşı
III. Atatürk ilke ve inkılapları
IV. Meşrutiyet’in ilanı
V. Siyasi akım ve düşünceler
Numaralanmış ifadelerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın dil, edebî zevk ve anlayış özellikleriyle ilgili değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi siyasi ve sosyal gelişmelerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım özellikleri dikkate alındığında Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’na ait değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde yer alır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
I. Cumhuriyet Dönemi “memleket edebiyatı”nın ilk halkasını oluşturmuştur.
II. Cumhuriyet Dönemi edebî eserlerinde en çok ele alınan konu Kurtuluş Savaşı’dır.
III. Batı’dan alınan anlatım biçim ve teknikleri eserlerde kendini göstermiştir.
IV. Toplumun geçirdiği sosyal ve siyasal değişim eserlere yansımıştır.
V. Anadolu coğrafyası önemli bir şekilde eserlerde yer almıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde Cumhuriyet Dönemi’yle ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen metinlerden hangisi Cumhuriyet Dönemi dil anlayışıyla örtüşmez?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde eser vermemiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki edebî topluluk ve anlayışlardan hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içerisinde yer almaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı"nın belirleyici özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Memleket edebiyatı algısının yerleşmesiyle birlikte Anadolu’ya ait gözlem ve düşüncelerini eserlerinde dile getiren şair ve yazarlar arasında yer alan Faruk Nafiz, “Yıldız Yağmuru” adlı romanıyla yozlaşmış bir hayatın mekânı olan İstanbul’un karşısına saf ve temiz Anadolu coğrafyasını çıkarır. Romanın başkişisi Ahmet Ziya ekseninde kurguladığı romanda, onun sıradan aşk maceralarından yurt ve insan sevgisine yönelen değişimini konu edinir. Faruk Nafiz, Anadolu’da daha önce farkına varmadığı yeni değerlerle tanışıp ruhsal olgunluğa erişen Ahmet Ziya’nın yaşadıklarını anlatarak bir yönüyle kendi yaşantısını romanlaştırır. Anadolu eksenindeki düşünceleri ve kendi hayatından kesitlerle şekillendirdiği romanıyla memleket edebiyatına katkı yapar.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz