Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Melike ÖNDER 104 puan
Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları kişilere bağlı olarak belli bir yer ve zaman içinde kısaca anlatan türe ---denir. Ömer Seyfettin, bu türün bizdeki en önemli temsilcisidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
(I) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikâyeler, Tanzimat Dönemi’nde karşımıza çıkar. (II) Tanzimat’ tan önce de edebiyatımızda hikâye çağrışımı yapan türlere rastlanır. (III) Halk hikâyeleri bu türlerin başında gelir. (IV) Yine mesneviler hikâye ihtiyacını karşılayan ürünler arasında sayılabilir. (V) Düzyazıyla kaleme alınması ve yazarının belli olması yönüyle Dede Korkut Hikâyeleri modern hikâyenin öncüsü kabul edilebilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Dünya edebiyatında hikâye türünün kurucusu sayılan İtalyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Halk hikâyesi ile Batılı anlamda hikâyenin karşılaştırıldığı aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Afyonunu fazla kaçırmış bir derviş gibi dalıp gitmiştim. Vatanımın -öleceğine iman edilen hasta adamınhayatını düşünüyor, yeise pek benzeyen acı bir hisle bütün zihnimin büzüldüğünü, işlemez bir hâle geldiğini duyuyordum. Odanın kapısı açıldı. Rum otelci, atlarımın hazır olduğunu söyledi.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Olay hikâyeciliğinin kurucusu olarak tanınan ünlü yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Olay hikâyeciliğinin edebiyatımızda en tanınmış ismidir. Genç Kalemler dergisinde dilde sadeleşme ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur.
Bu parçada söz edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
(I) Türk edebiyatı Batılı anlamda hikâyeyle Tanzimat Dönemi’nde tanışmıştır. (II) Emin Nihat’ın ‘‘Müsameretname’’ adlı eseri edebiyatımızın ilk hikâye örneklerindendir. (III) Ahmet Mithat Efendi’nin ‘‘Letaif-i Rivayat’’ ve ‘‘Kıssadan Hisse’’ adlı eserleri bu çabayı izler. (IV) Batılı anlamda ilk hikâye ise Recaizade Mahmut Ekrem’in ‘‘Küçük Şeyler’’ adlı eseri olmuştur. (V) Millî Edebiyat’ta olay hikâyesi teknik açıdan büyük bir olgunluğa ulaşmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Sorunlar ve engeller ortadan kalkar. Merak unsurları giderilir. Hayat normal akışına döner.
Yukarıdaki yargılar hikâyenin hangi unsuruyla ilgilidir?
Boş Bırak
(I) Hikâye gerçek ya da gerçeğe yakın olayları ele alır. (II) Yalın bir olay örgüsünü okura aktarmaya çalışır. (III) Tek bir olayın içine çok sayıda kahramanın sığdırıldığı bir türdür. (IV) Hikâye, romanın küçük kardeşi sayılabileceği bir türdür. (V) Edebiyatımızdaki ilk hikâye denemeleri teknik bakımdan geleneksel hikâyelerimizden izler taşır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Hikâye ve romanı karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Olay hikâyesi ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz