Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Oyq Hikaye 69 puan
Hikâyede aslolan “olay” değildir. Hikâye, sona erdiği zaman her şey bitmiş değildir. Hikâye, asıl bundan sonra başlıyor demektir. Zira kişiler tamamıyla tanıtılmadığı, olaylarda kesinlik hâkim olmadığı için okuyucunun hayal gücü hareket hâlindedir.
Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi bu açıklamaya örnek oluşturacak eserler kaleme almıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye türündeki eseridir?
Boş Bırak
(I) Rus yazar Antov Çehov tarafından geliştirilen hikâye tarzına durum hikâyesi denir. (II) Bu tarz hikâyelerde asıl amaç, olayları değil, durumları ve olguları anlatmaktır. (III) Kişiler bütün ayrıntılarıyla tanıtıldığından okurun hayal gücü geri plandadır. (IV) Hikâyeler kesin bir biçimde sonlandırılmaz. (V) Bir olay örgüsü üzerine kurulmadığı için bu türe kesit hikâyesi de denir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde durum hikâyesi ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
O, tarlaları ekmeye; ben, ağaçlarımızı budamaya giderdim.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Tatlıcı dükkânlarının kaymakları, görünen baklavaları ( ) sarı burmaları ona gülüyor ( ) onu dükkâna, yanlarına davet ediyordu. Aklına memleketi geldi. Derin bir solukla göğsünü şişirdi. Gurbette memleket ne tatlıdır ( ) ""Acaba memlekete gidebilecek miyim ( ) "" diye düşündü.
Bu hikâye metninde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir gün, balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı zamanki gibi parlaktı. Yalnız incecik, ipekten bile yumuşak zarları titreyip duruyordu. Böyle bir oynama hiç görmemiştim. Evet, bu bir oyundu. Bir görünmez iç rüzgârının oyunuydu. Vücutta, görünüşte hiçbir titreme yoktu. Yalnız bu zarlar, zevkli bir ürperişle tatlı tatlı titriyordu. İlk bakışta insana zevkli, eğlenceli bir şeymiş gibi gelen bu titreme, hakikatte bir ölüm dansıydı. Sanki dülger balığının ruhu, rüzgâr rüzgâr bu incecik zarlardan çıkıp gidiyordu bir dirhem kalmamışçasına.
Bu hikâye metni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öykü türünde bir eser değildir?
Boş Bırak
Ömer Seyfettin"in aşağıdaki eserlerinden hangisi roman özelliği gösterir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz