Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Asena Narin 76 puan
Aşağıdaki dizelerden hangisi “II. Yeni Şiiri”ne ait olamaz?
Boş Bırak
Mona Rosa siyah güller, ak güller
Geyve’nin gülleri ve beyaz yatak
Kanadı kırık kuş merhamet ister
Ah senin yüzünden kana batacak
Mona Rosa siyah güller, ak güller
“Mona Rosa” şiirinden alının bu dizeler aşağıdaki “II. Yeni şiiri” temsilcilerinden hangisine aittir?
Boş Bırak
Tut ki Ben
tut ki sen bir şiiri çok iyi yazsan
ya da çok iyi bir şiir yazsan
bir saatin aralıksız işleyişi
bir çocuğun bir sokak kedisini sevişi
bilmem ki sanki güzel bir akşam gibi
onun için her akşamı iyi yaşamalıyım
demek istediğim hepsi
“Tut ki Ben” şiirinden alınan bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
gül kokuyorsun bir de
amansız, acımasız kokuyorsun
gittikçe daha keskin kokuyorsun, daha yoğun
dayanılmaz bir şey oluyorsun, biliyorsun
hırçın hırçın, pembe pembe
öfkeli öfkeli gül
gül kokuyorsun nefes nefese
Bu dizeler yapı ve anlatım özelliği göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
I. Dün iki katlıydı
Bugün üç katlı
Derken
Dört katlı, beş katlı, altı katlı
Yükseliyor efendim yükseliyor,
Memleket yükseliyor
II. Kesiyorum durduğumuz yeri ortasından
Ey görünüş! Seni bir yerinden hiç anlamıyorum
Dibimde değil ayaklarımın, damarlarında
Derinliği orda tutan, orda harcayan
Uçsuz bucaksız bir uçurum
Bu dizelerin hangi şiir anlayışıyla yazıldığı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi farklı bir şiir anlayışı içerisinde yer almaktadır?
Boş Bırak
“II. Yeni Şiiri” temsilcisidir. Türk şiirini metafizik bir temele oturtmuştur. Batı edebiyatını çok iyi bilir. “II. Yeni şiiri” anlayışını geleneğe ve İslam düşüncesine bağlamıştır.
Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen sanatçıya ait değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi II. Yeni temsilcilerinden herhangi birine ait değildir?
Boş Bırak
Adam masaya
Aklında olup bitenleri koydu
Ne yapmak istiyordu hayatta
İşte onu koydu
Kimi seviyordu kimi sevmiyordu
Adam masaya onları da koydu
Üç kere üç dokuz ederdi
Adam koydu masaya dokuzu
Pencere yanındaydı gökyüzü yanında
Uzandı masaya sonsuzu koydu
Bu dizeler biçim, anlam yönünden incelendiğinde aşağıdaki şairlerin hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
İlk şiiri “Türk Dili” dergisinde çıkmıştır. Yeni motifler, karanlık çağrışım atkılarıyla ördüğü şiirleri; onu şiirimizde 1956/57 yıllarında başlayan II. Yeni akımının en çok sözü edilen şairlerinden biri katına yükseltti. “Yort Savul” kitabında 1977’ye kadarki şiirlerini toplamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Şiirde söyleyiş güzelliğini, içerikten daha çok önemsemek
II. Her türlü sınırlamaya, baskıcı tutuma karşı çıkmak
III. Sözcükleri yan ve mecaz anlamlarıyla kullanmak
IV. Kapalı ve anlaşılmaz bir şiir anlayışıyla imgesel anlatımı benimsemek
V. Sıradan insanları ve onların dünyalarını şiirleştirmeyi esas almak
Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi “II. Yeni şiiri” için yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz