Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Zhr nvr 104 puan
Aşağıdakilerden hangisi “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”in özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”in temsilcilerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerden hangisi “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” anlayışıyla yazılmamıştır?
Boş Bırak
Gümüş bir dumanla kaplandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çimenler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı

Bu dörtlükle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Cumhuriyet Dönemi’ndeki “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir” Millî Edebiyat Dönemi’nde aşağıdaki edebî topluluklarından hangisi tarafından temsil edilmiştir?
Boş Bırak
Millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdürmüştür. Yurt sevgisi, gurbet, aşk duygularını dile getirmiştir. Eserlerinde ulusal kurtuluş heyecanını yansıtmıştır. “Gurbet şairi” olarak bilinir. Bingöl Çobanları şiiri meşhurdur.
Bazı özellikleriyle tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Yusuf Ziya Ortaç
II. Halit Fahri Ozansoy
III. Ziya Osman Saba
IV. Faruk Nafiz Çamlıbel
V. Enis Behiç Koryürek
Numaralanmış şairlerden hangisi farklı bir edebî topluluk içerisinde yer almıştır?
Boş Bırak
I.
Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar
İn cin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık
Biri benim biri de serseri kaldırımlar
II.
Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini
Bu iki şiir yapı, tema, dil ve anlatım açısından karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
Boş Bırak
Faruk Nafiz Çamlıbel, hecenin beş şairinden biridir. Hem aruzu hem heceyi başarıyla kullanmıştır. Şiirlerinde düşle gerçek iç içedir. Millî Edebiyat anlayışına geçtikten sonra şiirlerinde büyük bir memleket sevgisi görülür. Lirik aşk şiirleriyle ünlüdür.
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada tanıtılan sanatçıya ait değildir?
Boş Bırak
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmet’in yattığı yerdir
Biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi “millî edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir”in temsilcilerinden birine ait değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz