Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Asena Narin 97 puan
Tuna’nın üstünde güneş batarken
Sevgili yurdumu andırır bana
Bir hayal isterim Boğaziçi’nden
Bakarım “İstanbul!” diye her yana
Bu dörtlüğün öznesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
I.
Ey ana toprağı, ey Anadolu,
Açıldı önünde terakki yolu.
Hamdolsun her yanın bereket dolu,
Cennette bir yeşil meydan gibisin.

Yeni bir ay ördün al bayrağına,
Girdin en sonunda irfan bağına,
Medeni hayatın nur ırmağına
Ezelden susamış ceylan gibisin.

II.
Ne oldu çocukluğum?
Köşelerinde nefes nefes koştuğum
Odalar?
Ortalarında tahta at koşturduğum
Geniş sofalar?
Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim?..
Hani benim kurşun askerlerim?
Bir oda içinde kurduğum şehir,
Geçtiğim nehir?..
Verilen şiir parçaları ile ilgili karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümâyân,
Güller gibi... sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nâlân;
Gün doğdu yazık arkalarında!
Bu şiir parçasının yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Ne hasta bekler sabahı,
Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.
Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme, artık neye yarar?
Bu şiirin bütününde hâkim olan duygu hangisidir?
Boş Bırak
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Affan dedeye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiç bir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.

Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!
Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Kandilli yüzerken uykularda
Mehtâbı sürükledik sularda

Bir yoldu parıldayan gümüşten,
Gittik... Bahs açmadık dönüşten

Hulyâ tepeler, hayâl ağaçlar...
Durgun suda dinlenen yamaçlar...
Bu şiir parçası aşağıdaki şiir geleneklerinden hangisine aittir?
Boş Bırak
Akşam yine toplandı derinde

Cânân gülüyor eski yerinde
Cânân ki gündüzleri gelmez
Akşam görünür havz üzerinde,

Meh-tâb kemer tâze belinde
Üstünde semâ gizli bir örtü
Yıldızlar onun güldür elinde...
Bu şiir hangi edebî akımın etkisiyle yazılmıştır?
Boş Bırak
Öz şiir anlayışı Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle Batı edebiyatından ve divan şiirinin biçimci yapısından etkilenen ortak zevk ve anlayışa verilen addır. İmgeye, çağrışım zenginliğine ve musiki-şiir yakınlığına önem veren bir anlayıştır.
Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışını sürdüren sanatçılar arasında yer almaz?
Boş Bırak
Seni görüyorum yine İstanbul
Gözlerimle kucaklar gibi uzaktan
Minare minare, ev ev,

Yol, meydan. Geliyor Boğaziçi’nden doğru
Bir iskeleden kalkan vapurun sesi,
Mavi sular üstünde yine
Bembeyaz Kızkulesi.
Bir yanda, serin sabahlarla beraber,
Doğduğum kıyılar: Beşiktaşım.
Baktıkça hep, semt semt, yer yer,
Beş yaşım, onbeş yaşım, ah yirmi yaşım!


Bir daha görüyorum seni dünya gözüyle,
Göğün hep üstümde, havan ciğerlerimdedir.
Ey doğup yaşadığım yerde her taşını
Öpüp başıma koymak istediğim şehir!
Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.
Bu dağların en eski âşinasıdır soyum,
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların.
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,
Her gün aynı pınardan doldurur destimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla...
Yukarıdaki şiir parçası için hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz