Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sude Yılmaz 61 puan
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Kitap son sayfalarına gelinirken olayın heyecanı artar, okuyucu kitapla bir bütün hâline gelir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
Boş Bırak
Büyük şairler (I) ürettikleri bir eserin daha önce üretilenlerden farklı olmasını isterler (II) bunu başarmak için dilde (III) anlatımda (IV) imgelerde yeniliklere giderler (V )
Yukarıda numaralandırılan yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde açıklanan özellik, ayraç içinde verilen akıma uygun değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisi Türk romanının olumsuz kadın karakterlerinden biridir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge eksikliği anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
Boş Bırak
Yirmi beş yıl çalıştığı işinden ayrılan Ali Rıza Bey, karısı, üç kızı ve bir oğluyla birlikte İstanbul’da geçim zorlukları içinde yaşamaktadır.
Bu cümlede aşağıdaki sözcüklerden hangisi gereksiz kullanılmıştır?
Boş Bırak
(I) Samim Kocagöz’ün Kurtuluş Savaşı’nı anlatan belgesel romanı, Hasan Tahsin’in ilk kurşunu ile başlar. (II) Romandaki tiplerden Yusuf, Anadolu’daki mücadelede yer alır. (III) Talip ve Müjgan İstanbul’daki istihbarat faaliyetlerinde görevli gençlerdir. (IV) Bu gençlerin yaşadıklarının arka planında ise Mustafa Kemal ve kongreleriyle millî bilincin uyandırılışı anlatılır. (V) Roman Hıyanet-i Vataniye’ye kadar olan dönemi anlatır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde eserin zamanı ile ilgili bilgi verilmiştir?
Boş Bırak
(I) Roman, Osmanlıların aşiretten devlet durumuna gelişini anlatır. (II) Adını romanın kahramanlarından olan Devlet Hatun’dan alır. (III) Romanda, dağılıp çökmekte olan beylikler yerine Osmanlı Devleti’nin temellerinin nasıl atıldığı destansı bir dille anlatılmaktadır. (IV) Selçuklu Devleti son nefesini verirken Rum hisarları da tek tek ele geçirilmektedir. (V) Romanın yazarının devleti baba değil, ana olarak tanımlama arzusu tüm romana yansır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi eserin hem üslup hem de içeriğiyle ilgilidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki romanların hangisi mektuplardan oluşmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz