Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Emre KÖSE 68 puan
Sanatsal metinler ve öğretici metinlerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde sadece “gazete çevresinde gelişen” metin türleri verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi “tuluat”a dayalı tiyatro türü değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki metinlerle ilgili çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, coşku ve heyecanı dile getiren metinlerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türünde yazılmıştır?
Boş Bırak
I. Edebiyatımızda göstermeye bağlı edebî metinlerin ilk örneği Şinasi’nin ‘‘Şair Evlenmesi’’dir.
II. Karagöz, orta oyunu, meddah bir metne bağlı kalmadan sahnelenen “tuluat” tiyatrosu örneklerindendir.
III. Tiyatro Antik Yunan’da ‘‘trajedi ve komedi’’ olarak doğmuş, Rönesans buna ‘‘dram’’ı eklemiştir.
IV. Karagöz’deki ‘‘Karagöz’’ karakteri ile orta oyunundaki ‘‘Pişekâr’’ karakteri tip olarak birbirine benzer.
V. Klasik tiyatro türlerinden trajedi ve komedinin beş perdeden oluşması bir gelenekti.
Göstermeye bağlı edebî metinlerle ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki metinlerden hangisi ayraç içinde verilen bakış açısıyla yazılmamıştır?
Boş Bırak
Anlatmaya bağlı edebî metinlerde --------- ve -------- ; gazete çevresinde gelişen edebî metinlerde ise ------- ve ------ anlatım biçimleri tercih edilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz