Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 97 puan
(a // b // c)
Boş Bırak
I. Sena’nın boyu yüz otuz santimetredir.
II. Erdem on iki kilogram ağırlığındadır.
III. Bitkilerin yaprakları yeşildir.
IV. Kireç suyu karbondioksitle bulanır.
Verilen gözlem sonuçları nitel ve nicel olanlar şeklinde sınıflanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?
(Nitel Gözlem // Nicel Gözlem)
Boş Bırak
Bilimin ortaya koyduğu bilgiler ile ilgili,
I. Güvenilir olmalıdır.
II. Değişime kapalı olmalıdır.
III. Güçlü delillerle desteklenebilmelidir.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Su, hava ve topraktaki kirleticilerin mikroorganizma ve bitki gibi canlılar yoluyla zararsız bileşiklere dönüştürülmesi işlemi seçeneklerde verilenlerin hangisi ile tanımlanır?
Boş Bırak
Aşağıda bazı bilim dallarının çalışma alanlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.
I. Buldukları fosiller üzerinde gözlem ve karşılaştırmalar yaparak fosilin hangi zamanı temsil ettiğini araştırır.
II. Kimyasal analiz yöntemleri ve modellemeler kullanarak genler ve işlevleri üzerinde çalışmalar yapar.
III. Suç teşkil eden adli olayları aydınlığa kavuşturarak kan, tükrük, idrar gibi biyolojik deliller üzerinden bilimsel analizlerle suçluların yakalanması konusunda polise yön vererek adaletin sağlanmasına yardımcı olur.
IV. İklim değişikliklerinin etkileri ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaları toplumu bilinçlendirerek ve çevre sorunlarına çözüm bulmak amacıyla insanlara anlatılmasına yardımcı olur.
Buna göre bu çalışma alanları;
a. Doğa koruma
b. Kriminal biyoloji
c. Paleontoloji
d. Moleküler biyoloji verilen bilim dalları ile eşleştirilirse seçeneklerden hangisi doğru olur?
(a // b // c // d)
Boş Bırak
Aşağıda verilen bilim dallarından hangisinin biyoloji bilimi ile doğrudan ilişkisi yoktur?
Boş Bırak
Bilimsel bir problemin çözümüne yönelik sunulan hipotez, bilim insanların yaptığı kontrollü deneyler sonrasında yanlış çıkmış ise bu hipotezi ortaya atan bilim insanının bu aşamada yapması gereken ilk iş seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
Boş Bırak
Son yıllarda bitki ve hayvan kökenli atıklardan elde edilen biyoyakıt kullanımı artmaktadır. Böylece teknolojik araçların yaygınlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacına alternatif çözüm oluşturulmak istenmektedir.
Buna göre biyoyakıt kullanımının artması ile,
I. çevre kirliliğinin azaltılması
II. ekonomik tasarrufun sağlanması
III. fosil yakıt tüketiminin artırılması
verilenlerden hangileri hedeflenmektedir?
Boş Bırak
• Duyu organlarımız veya başka araçlar yardımıyla incelediğimiz olay hakkında veri toplama süreci “a”,
• Toplanan verilerin yorumlanma süreci “b”,
• a ve b’ye ait sonuçların bilimsel dergi ve konferanslarda bilim çevrelerine sunulma süreci “c”
şeklinde değerlendirilir.
Buna göre a, b ve c için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(a // b // c)
Boş Bırak
• Canlıların diğer canlılarla ve cansız çevreyle olan etkileşimini inceleyen bilim dalıdır.
• Doku ve organ arasındaki etkileşim ile organların işleyiş mekanizmasını inceleyen bilim dalıdır.
• Canlıyı oluşturan moleküllerin kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır.
• Anne karnındaki bebeğin zigot aşamasından doğuma kadar olan süreçteki gelişimini inceleyen bilim dalıdır.
İnceleme alanları yukarıda verildiği gibi olan bilim dalları seçenektekiler ile eşleştirilirse hangisi açıkta kalır?
Boş Bırak
Sağlıklı bir insanın 1 mm3 kanındaki glikoz miktarı 90-110 mg/dL olmalıdır. Bu kritik değer insülin adı verilen hormonla sağlanmaya çalışılır.
Buna göre kandaki glikoz değişimi için verilen aşağıdaki grafiklerden hangisine bakılarak insülin hormonunun salgılanmasında anormallik olduğu söylenir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz