Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Arda Kahraman 104 puan
Boş Bırak
Bütün canlılar kendilerine özgü olan yapı ve donanıma sahiptir. Bundan dolayı incelenmekte olan bir canlı türü doğada yer alan başka bir canlı türü ile birebir aynı değildir.
Yukarıda ifade edilen durumun oluşmasında etkili olan faktör seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
Boş Bırak
Metabolizma hızı düşük olan bir insan için,
I. Yadımlama reaksiyonları durmuştur.
II. Asimilasyon tepkimeleri gerçekleşmez.
III. Yıkım tepkimeleri yapım tepkimelerinden fazladır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
Boş Bırak
(a // b // c)
Boş Bırak
Canlılar beslenme durumlarına göre,
• Heterotrof beslenenler
• Ototrof beslenenler
olmak üzere iki gruba ayrılır.
Buna göre,
I. bakteri
II. mantar
III. bitki
IV. hayvan
alemlerindeki canlılar beslenme şekillerine göre sınıflanırsa seçeneklerden hangisi doğru olur?
(Heterotrof // Ototrof)
Boş Bırak
Canlılarda gerçekleşen hücresel solunumun amacı seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
Boş Bırak
İncelenen bir canlının,
I. boşaltım ile homeostasisini koruduğu
II. adaptasyon yeteneği ile yaşadığı çevreye uyum sağladığı
III. üreyerek neslini devam ettirdiği
IV. hücre bölünmesi yaparak büyüyebildiği
özelliklerine sahip olduğu belirlenmiştir.
Buna göre numaralandırılan ifadelerden hangileri canlıların tamamı için geçerli olan ortak özelliklerdendir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi özümleme reaksiyonları içerisinde değerlendirilmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri içerisinde değerlendirilmez?
Boş Bırak
Tüm canlı hücrelerde,
I. sitoplazma
II. mitokondri
III. çekirdek
IV. hücre zarı
yapılarından hangileri bulunmak zorundadır?
Boş Bırak
Bir canlının metabolizma hızı,
I. yaş
II. cinsiyet
III. sağlık durumu
IV. yaptığı iş
verilenlerin hangilerine göre değişiklik gösterir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz