Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi bitkilerden elde edilen steroid moleküllere örnek gösterilmez?
Boş Bırak
Kolesterol ile ilgili olarak,
I. Sadece hayvansal hücrelerde bulunur.
II. Derinin su kaybetmesini kolaylaştırır.
III. Fazlalığında kan damarlarında yumuşama gözlenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Karbonhidrat ağırlıklı besinlerle beslenilmesi durumunda hidroliz sonucu oluşan monosakkaritler karaciğer hücrelerinde ya glikojene dönüştürülerek depolanır ya da yağ asitleri ve gliserole çevrilir. Ancak vücudun glikojen depolama kapasitesi sınırlı olduğundan karbonhidratların yağa dönüşümü daha fazla olmakta böylece yağ kitle endeksi sürekli yükselmektedir. Bu durum ise insanı obeziteyle karşı karşıya bırakmaktadır.
Buna göre obezitenin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar içerisinde,
I. karbonhidrat tüketiminin tamamen durdurulması
II. sadece yağ içerikli besinlerle beslenilmesi
III. enerji gerektiren faaliyetlerin düzenli ve sıklıkla yapılması
IV. dengeli beslenme düzenine geçilmesi
verilenlerden hangileri yer almalıdır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen moleküllerden hangisinde ester bağına rastlanmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
İnsan vücudunda yer alan nötral yağların özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?
Boş Bırak
Steroidlerle ilgili olarak,
I. Hücre zarının yapısına katılarak zar geçirgenliğini artırır.
II. İnsan vücudunda provitamin D’nin aktifleşmesinde kullanılır.
III. Sinir hücrelerinde yalıtım yapma görevini üstlenir.
IV. Cinsel gelişimin düzenlenmesinde görev alan cinsiyet hormonlarının yapısına katılır.
V. Çift tabakalı olacak şekilde sıralanarak hücre zarının iskeletini oluşturur.
verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Yüksek sıcaklık veya aşırı asit-baz ortamlarda yapısının bozulması
II. DNA’nın genlerinde yer alan şifrelere göre sentezlenerek canlıya özgü olması
III. Sentezlenmesi sırasında ortamdaki asit karakterli moleküllerin kullanılmasına bağlı olarak pH’ın yükselmesi
Verilen özelliklerden hangileri proteinlerin diğer tüm organik besin gruplarından ayrılmasına neden olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Doğadaki protein çeşitliliğinin sınırsız olabilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlanamaz?
Boş Bırak
Aşağıda verilen moleküllerden hangisi protein yapılı değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz