Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
Boş Bırak
Adenin bazı ile ilgili;
I. Pürin grubu bazlarındandır.
II. DNA, RNA ve ATP’nin yapısında bulunabilir.
III. Urasil bazı ile bağ yapabilir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Bir nükleik asidin DNA ya da RNA olduğu;
I. Adenin nükleotit
II. Fosfat
III. Beş karbonlu şeker
verilenlerden hangilerine bakılarak anlaşılabilir?
Boş Bırak
Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili;
I. Nükleotit sayısı, fosfat sayısına eşittir.
II. Adenin nükleotit sayısı, Timin nükleotit sayısına eşittir.
III. Pürin nükleotit sayısı, Pirimidin nükleotit sayısından fazladır.
IV. Guanin nükleotit sayısı, fosfat sayısının yarısıdır.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Toplam deoksiriboz sayısı bilinen bir DNA molekülünde;
I. Fosfat
II. Hidrojen bağı
III. Adenin bazı
verilenlerden hangilerinin sayısı hesaplanabilir?
Boş Bırak
DNA molekülü ile ilgili;
I. Kalıtsal bilgiyi depolar.
II. Hücre yönetimini sağlar.
III. Tüm canlı hücrelerde bulunur. verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Nükleik asitlerin yapısında bulunan;
I. Fosfat
II. Pentoz şekeri
III. Urasil bazı
IV. Timin bazı moleküllerinden hangileri DNA ve RNA’da ortak olarak bulunur?
Boş Bırak
Tüm nükleotit çeşitleri için;
I. Protein sentezinde görev alır.
II. ATP’nin yapısında bulunur.
III. Tüm hücrelerde sentezlenir. verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
RNA molekülünün hidrolizi sonucu;
I. Timin bazı
II. Urasil bazı
III. Deoksiriboz şekeri
IV. Su verilenlerden hangileri oluşmaz?
Boş Bırak
I. Azotlu organik baz
II. Beş karbonlu şeker
III. Fosfat
Yukarıda, RNA’nın yapısında bulunan maddeler verilmiştir.
Buna göre verilenlerden hangileri ATP’nin yapısında da yer alır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde Pürin / Pirimidin oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz