Tebrikler! Testin en başarılı üyesi gonca dikdağ 45 puan
I. Yörünge düzlemi ile Ekvator düzlemi arasındaki açı farkının azalması
II. Dünya’nın yıllık hareketi esnasındaki hızının artması
III. Dünya’nın günlük hareketi sırasındaki hızının azalması
Verilenlerden hangisinin gerçekleşmesi durumunda gün süresinin uzaması beklenir?
Boş Bırak
Dünya kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru 24 saatte tamamlamaktadır.
Aşağıda verilenlerin hangisi bu bilgi ile açıklanamaz?
Boş Bırak
(En kısa // En uzun)
Boş Bırak
I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
II. Dünya’nın bir tarafı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması
III. Kuzey Yarım Küre’de okyanus akıntılarının akış yönünün sağına doğru sapması
IV. Ekvator çizgisi dışındaki yerlerde gece-gündüz süresinin değişiklik göstermesi
Verilenlerden hangisinin oluşması üzerinde Dünya’nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etkili değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Dünya’nın günlük hareketi esnasındaki yönünün tam tersi yönde olması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenirdi?
Boş Bırak
Kayaçların fiziksel olarak ufalanması üzerinde etkili olan etkenlerden birisi de günlük sıcaklık farklarının oluşmasıdır.
Buna göre fiziksel ufalanma üzerinde;
I. Dünya’nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi,
II. Ekvator çizgisi üzerinde gece-gündüz süresinin değişmemesi
III. Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması
verilenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenir?
Boş Bırak
Ankara’dan hareket eden bir gezgin, gittiği yerde güneşin Ankara’dan daha erken doğduğunu ve daha erken battığını gözlemlemiştir.
Bu gezgin aşağıdaki şehirlerden hangisine gitmiş olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu üzerinde Dünya’nın kendi ekseni etrafında hareket etmesi etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak, Dünya üzerinde herhangi bir noktaya Güneş ışınlarının yere düşme açısı gün içerisinde değişiklik göstermektedir.
Buna bağlı olarak Dünya üzerinde herhangi bir noktada;
I. sıcaklık,
II. gölge boyu,
III. gece ve gündüz süresi
verilenlerden hangilerinin değişmesi yukarıda bahsedilen duruma örnek oluşturur?
Boş Bırak
Ekvator çevresinde ısınarak yükselen hava kütleleri kutuplara doğru hareket etmektedirler. Bu kütleler Dünya’nın eksen hareketine bağlı olarak 300 enlemleri çevresinde birikirler. Bu birikme sonucunda 300 enlemleri çevresinde dinamik yüksek basınç alanları oluşmaktadır.
Bu bilgiye bakılarak;
I. Dünya’nın Güneş’e yaklaşıp uzaklaşması basınç alanlarının oluşumunu etkilemektedir.
II. Dünya’nın günlük hareketi iklim özellikleri üzerinde etkili olmaktadır.
III. Dünya’nın günlük hareketine bağlı olarak meltem rüzgarları oluşmaktadır.
verilenlerden hangisi söylenir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz