Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nur saraçoğlu 69 puan
Doğal çevre ve insan etkileşimi ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
(Kerpiç // Ahşap // Taş)
Boş Bırak
İnsan faaliyetlerinin doğal çevreye olan etkileri arasında;
I. yer şekillerinin doğal görünümünü değiştirmek,
II. tarım topraklarının kirlenmesine neden olmak,
III. tektonik depremlerin daha sık yaşanmasına neden olmak,
IV. bazı hayvan türlerinin yok olmasına neden olmak
verilenlerden hangileri yer almaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Geleceğe yönelik planlamalarda coğrafya biliminin dikkate alınması doğal çevreden sürdürülebilir bir şekilde faydalanmamızı sağlayacaktır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu açıklamayı destekler niteliktedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin amacını diğerlerine göre daha kapsamlı bir şekilde ifade etmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Laterit topraklar sıcak ve nemli bir iklim olan Ekvatoral iklimin karakteristik toprağıdır. (I)
Ekvatoral İklim Bölgesi içerisinde Kongo Havzası, Amazon Havzası ve Endonezya, Malezya gibi ülkelerde yer alır.(II)
Bu iklim tipinin doğal bitki örtüsü uzun boylu ağaçlardan oluşan gür ormanlardır. (III)
Laterit topraklar gür bir bitki örtüsü altında gelişmesine rağmen humus miktarı bakımında fakirdir. (IV)
Türkiye’de iklim özellikleri düşünüldüğünde laterit topraklara rastlamak mümkün değildir.(V)
Yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilen cümlelerin hangilerinde coğrafyanın dağılış ilkesinden söz edilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi hidroloji biliminin inceleme alanları arasında yer almaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Türkiye’de fındık tarımı en çok nerelerde yapılır?
II. Konya ovasında yağış niçin azdır?
III. Engebeli arazilerin yerleşme üzerindeki etkisi nasıldır?
>Yukarıdaki sorulara verilecek cevapların coğrafyanın hangi prensibi ile ilgili olduğu hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz