Tebrikler! Testin en başarılı üyesi emircan bulut 104 puan
Bir öğrenci su dolu bardağın içindeki kaşığı kırılmış gibi görüyor.
Bu durumu açıklayabilmek için fiziğin hangi alt alanından yararlanmalıdır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen,
I. Maddenin elektrik alandaki davranışı
II. Işığın yayılması
III. Dünyanın hareketi
olaylarından hangileri fiziğin uğraş alanına girer?
Boş Bırak
Boş Bırak
Fizik evrendeki olgu ve olayları değişik alt alanlarda inceler.
Buna göre ;
• Dünyanın ayı çekmesi
• İklimlendirme sistemleri
• Telefonda seslerin iletimi
• Çekirdek reaksiyonları sonucunda enerji elde edilmesi
olayları seçeneklerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi fiziğin doğrudan ilgilendiği alanlardan biri değildir?
Boş Bırak
Fizik biliminin alt alanlarının incelediği konularla ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İnsan yaşamında yer alan,
I. Gemiyle seyahat edilmesi
II. Cep telefonu kullanılması
III. Ham petrolün damıtılması
IV. Serum elde edilmesi
V. Lazerle göz ameliyatı
olaylarından hangileri Fizik biliminin sağladığı yararlardandır ?
Boş Bırak
• Şimşek
• Yıldırım
• Paratoner
Yukarıda verilenleri fiziğin alt alanlarından hangisi inceler?
Boş Bırak
Işığın düz bir doğrultuda hareket ettiğini ispatlayan ve optik kitabını yazan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Fizik biliminin,
• Mekanik
• Elektrik
• Termodinamik
• Atom fiziği
alt alanlarından hangisi aşağıdakilerden biriyle eşleştirilemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki meslek sahiplerinden hangisi fizik bilimine daha az ihtiyaç duyar?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. Ksjszjzjzh 23/09/2019 09:33

    Sksksksk

Yorum Yaz