Tebrikler! Testin en başarılı üyesi elif k 76 puan
Sürtünmeli bir ortamdaki durgun cisme uygulanan kuvvetin yapılan işe etkisini öğrenmek isteyen öğrenci aynı yüzeydeki cismi farklı kuvvetlerle aynı mesafe hareket ettirip yol sonundaki hızlarını ölçtüğü bir deney tasarlıyor.
Buna göre deneyde;
I. Uygulanan kuvvet bağımsız değişkendir.
II. Cismin son hızı bağımlı değişkendir.
III. Yer değiştirme kontrollü değişkendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
‘’Gözlem sonucu elde edilen değerlerdir’’
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
Boş Bırak
Evrende çeşitli boyutlarda gerçekleşen ve anlaşılması güç birçok olayı çeşitli gösterimlerle açıklama işlemine ne denir?
Boş Bırak
Bir fizik öğretmeni;
I. Güneş sistemi
II. Atomun yapısı
III. Suyun kaynaması
yukarıda verilen konuları anlatırken hangilerinde modellemeden yararlanmış olabilir?
Boş Bırak
Teknoloji ile ilgili olarak;
I. İnsanın zamandan ve güçten tasarruf etmesini sağlar.
II. Bilimle birlikte gelişir.
III. İnsanın hayatını kolaylaştırabildiği gibi zararlı da olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bilimsel bilgi üretirken;
I. Kontrollü deney yapma
II. Rasyonel düşünme
III. Problemi belirleme
işlemlerinden hangileri yapılır?
Boş Bırak
Bilimsel bir probleme, verilere dayalı olarak geçici bir çözüm üreten öğrenci bilimsel bilgi basamaklarının hangi aşamasındadır?
Boş Bırak
Olayla ilgili teorilerin doğruluğunu ya da yanlışlığını kanıtlayan verilere --------- denir.
Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?
Boş Bırak
Duyu organları ile birlikte ölçme araçları da kullanılarak yapılan gözleme nicel gözlem denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nicel gözlemdir?
Boş Bırak
Fizikte kullanılan bilgiler ile ilgili;
I. Değişmez doğrulardan oluşur.
II. Diğer bilimere kapalıdır.
III. Gelişime açıktır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Yağmur yağdıktan sonra bulutların arasından güneş çıktığında gökkuşağının oluştuğunu gören Ahmet, ‘’Gökkuşağının oluşması güneş ışınlarının kırılması gerekir’’ diye düşünür.
Buna göre Ahmet bilimsel çalışma basamağının neresindedir?
Boş Bırak
Gözlemler sonucu elde edilen verilerden yola çıkılarak bir olay hakkında akıl yürütme yoluyla bir sonuca ulaşmaya ------ denir.
Cümlesindeki boşluk aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanırsa fizik bilimine göre doğru olur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz