Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nur saraçoğlu 68 puan
( I // II // III // IV // V )
Boş Bırak
Rutherford Atom Modeli’ne göre;
I. Atomun çok büyük kısmı boşluklardan oluşur.
II. Proton çekirdekte yer alır.
III. Elektronlar çekirdek etrafındaki boşluklarda yer alır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Bohr Atom Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
• Atomun parçalanamayacağını ileri sürmüştür.
• (–) yükler (+) yükler arasına serpiştirilmiş halde bulunur.
• Yüksüz taneciklerden bahsetmiş fakat varlığını açıklayamamıştır.
• Yörünge kavramından bahsetmiştir.
Yukarıda atom modellerine ait bazı bilgiler verilmiştir.
Buna göre aşağıda verilen atom modellerinden hangisine ait bilgi yoktur?
Boş Bırak
I. Çok elektronlu taneciklerin davranışları
II. Elekronların hareketi
III. 1H elementinin yayılma spektrumu
Yukarıda verilen yargılardan hangilerini Bohr Atom Modeli açıklamakta yetersiz kalmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Elektronlar çekirdek etrafında bulut şeklindeki enerji düzeylerinde yer alır.
II. Atomdaki (+) ve (–) yükler birbiri içerisinde dağılmıştır.
III. Elektronların yer değiştirmesi ile ışın yayılır.
Yukarıdaki ifadelerin yer aldığı atom modelleri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Modern Atom Modeli ile ilgili;
I. Elektronların bulundukları enerji düzeylerindeki hareketleri sırasında çevreye ışık yayılmaz.
II. Orbital kavramından bahsedilmiştir.
III. Elektronlar hem kendi ekseni etrafında hemde çekirdek etrafında döner.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Rutherford
II. Modern
III. Bohr
IV. Thomson
V. Dalton
Yukarıdaki atom modellerinin kronolojik olarak sıralanması hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz