Tebrikler! Testin en başarılı üyesi şehriban 104 puan
Dalton Atom Teorisi’ne göre;
I. Atom bölünemez.
II. Farklı element atomları farklı özelliktedir.
III. Atomun yapısında proton ve nötron bulunur.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Karbon (C) ve hidrojen(H)’den oluşan CH4 bileşiğinde sabit oran (mC/mH) 3/1’dir.
Buna göre 16 gram hidrojen ve yeteri kadar karbon kullanıldığında kaç gram CH4 bileşiği oluşur?
Boş Bırak
X2Y3 bileşiğinde X ve Y’nin kütlece birleşme oranı (mX/mY) 7/3’tür.
28 gram X ve 21 gram Y elementleri X2Y3 bileşiğini oluşturmak için tam verimle tepkimeye girdiklerinde hangi elementten kaç gram artar?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden kaç tanesinde katlı oran aranmaz?
I. NO2 – N2O5     IV. C3H6 – C4H8
II. CO – CS2     V. HCIO – HCIO2
III. CH4 – C3H8     VI. FeO – Fe2O3
Boş Bırak
I. X2Y3 ve XY2 bileşiklerinde Y elementleri arasındaki katlı oran 3/4 ’tür.
II. Ağzı açık kapta meydana gelen kimyasal bir değişimde gaz açığa çıkarsa kaptaki toplam kütle azalır.
III. Bir elementin bütün atomları her zaman özdeştir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Sürtünme ile elektriklenme
II. Kütlenin korunumu
III. Rutherford atom modeli
Yukarıda verilenlerden hangileri atomun bölünebilirliğini ispat etmek için kullanılabilir?
Boş Bırak
(I // II // III // IV // V)
Boş Bırak
Boş Bırak
Al2O3 bileşiğinde elementler arasındaki sabit oran 9/8’dir.
Eşit miktarlarda Al ve O2 elementleri alındığında en fazla 68 g Al2O3 bileşiği elde edildiğinde göre hangi elementten kaç gram artar?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. FeO – Fe2O3
II. N2O5 – NO2
III. C2H4 – C3H8
Verilen bileşik çiftleri arasındaki katlı oranlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz