Tebrikler! Testin en başarılı üyesi seren istemihan 76 puan
I. Organik kimya a) Doping testi
II. Polimer kimyası b) İdrar analizi
III. Adli kimya c) Plastik eldesi
IV. Biyokimya d) Yiyeceklerin kalite kontrolü
V. Analitik kimya e) Karbon temelli bileşiklerin yapısı
Verilen kimya alt disiplinlerinin ait oldukları çalışmalarla eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(I // II // III // IV / V)
Boş Bırak
Verilen ifadelerin sırasıyla doğru ( D ) ya da yanlış ( Y ) olarak değerlendirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
• Gübre, ilaç, boya ve tekstil kimya ile ilgilidir.
• Azot temelli bileşiklerin yapısını organik kimya inceler.
• İçme sularının analizi ve kalite kontrolü analitik kimya çalışmaları kapsamındadır.
• Maddenin davranışı ve maddedeki enerji değişimini inorganik kimya alt disiplini inceler.
• Plastiğin kaynağı ham petrol, gaz ve kömürdür.
Boş Bırak
I. Kanda hemoglobin miktarının belirlenmesi
II. Ham petrolün işlenmesi
III. Tuz içerisinde Mg2+, NH4+ ve SO42– iyonlarının belirlenmesi
Yukarıda verilen çalışmaların ait olduğu kimya alt disiplinleri hangisinde doğru verilmiştir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Yapay kauçuk eldesi
II. Su içerindeki minerallerin analizi
III. Atom altı taneciklerin incelenmesi
Yukarıda verilen çalışmaların hangileri polimer kimyası ile ilgilidir?
Boş Bırak
I. Ahşap işleme
II. Boya – tekstil
III. Arıtım Yukarıdakilerden
hangileri kimya biliminin kullandığı alanlardandır?
Boş Bırak
I. Endüstriyel kimya
II. Çevre kimyası
III. Nükleer kimya
Yukarıda verilenlerden hangileri kimyanın alt dallarındandır?
Boş Bırak
Bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlıların yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçlerin incelendiği kimya alt disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Şeker pancarından şeker eldesi
II. İlaçların etken maddelerinin sentezi
III. Petrolün analizi
Yukarıda verilenlerden hangileri kimyacıların çalışma alanları arasındadır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen elementlerin latince adı ve sembollerinden hangisi yanlıştır?
(Element adı // Latince adı // Sembolü)
Boş Bırak
Karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya alt disiplin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kimya;
I. Sağlık
II. Enerji
III. Tarım
alanlarından hangileriyle ilgilenir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz