Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Beyza 61 puan
Elementlerle ilgili,
I. Aynı tür atomlardan oluşurlar.
II. Sembollerle gösterilirler.
III. 19.yy’a kadar işaretlerle gösterilmiştirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Krom
II. Sodyum
III. Gümüş
IV. Azot
Seçeneklerdeki element sembollerinden hangisinin adı yukarıda verilmemiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin katyonu ve anyonu yanlış verilmiştir? (Bileşik // Katyon ve anyonu)
Boş Bırak
1814 yılında …………….. elementlere Latince adlarının ilk veya ilk iki harfini esas alarak semboller vermiştir. ………………. kendisinden daha basit maddelere dönüştülemeyen saf maddelere …………………… adını vermiştir.
Yukarıda verilen ifadelerde yer alan I, II ve III numaralı boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Boş Bırak
I. Saf maddelerdir.
II. Moleküler yapılı olabilirler.
III. Farklı tür atom içeririler.
Yukarıda verilenlerden hangileri element ve bileşikler için ortak özelliktir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Yanıcı H2 gazı ile yakıcı O2 gazının etkileşmesi ile söndürücü bir madde olan H2O bileşiği meydana gelmektedir.
Sadece bu bilgilerden yararlanılarak bileşikler için;
I. Elementlerinin özelliklerini taşımazlar.
II. Farklı tür atom içerirler.
III. Belirli şartlarda sabit kaynama noktaları vardır.
yukarıda verilen yargılardan hangileri çıkarılamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
KOH bileşiği ile ilgili;
I. Yaygın adı potas kostiktir.
II. Üç farklı tür atom içerir.
III. Sistematik adı kalsiyum oksittir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bileşik adlandırmalarından hangisi yanlıştır?
(Bileşiğin formülü // Bileşiğin adı)
Boş Bırak
Aşağıdaki köklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz