Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
Zayıf etkileşimlerle ilgili,
I. Hidrojen bağı içeren moleküllerin erime ve kaynama noktaları, sadece Van der Waals etkleşimleri içeren moleküllerin erime ve kaynama noktasından yüksektir.
II. Dipol-dipol etkileşimleri, London etkileşimlerinden daha kuvvetlidir.
III. Hidrojen bağı aynı yada farklı tür moleküller arasında oluşabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
(I // II // ///)
Boş Bırak
Boş Bırak
I. HF ve HBr
II. HCl ve CO2
Aynı ortamda bulunan yukarıdaki madde çiftleri ile ilgili olarak seçeneklerdeki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Maddelerin kaynama noktaları molekülleri arasındaki çekim kuvveti ile doğru orantılıdır.
Buna göre,
I. CH4
II. CH3 – CH2 – OH
III. HO – CH2 – CH2 – OH
maddelerinin aynı ortamdaki kaynama noktalarının karşılaştırılması seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
(I // II // III // IV )
Boş Bırak
NH3 ve CCl4 molekülleri ile ilgili;
I. Sıvı halde NH3 molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir.
II. CCl4 molekülleri arasında London kuvvetleri etkindir.
III. NH3 apolar bir moleküldür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
X: 2e) 6e)
Y: 2e) 7e)
X ve Y atomlarının katman elektron dağılımları yukarıda verilmiştir.
Buna göre,
I. X ve Y atomları arasında polar kovalent bağ oluşur.
II. Yoğun fazda Y2 molekülleri arasında London kuvvetleri etkindir.
III. XY2 molekülleri apolardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
NH3 ve PH3 maddeleri için;
I. Aynı ortamdaki NH3’ün kaynama noktası, PH3’ün kaynama noktasından düşüktür.
II PH3 polar moleküldür.
III. NH3 molekülleri arasında baskın etkileşim türü hidrojen bağıdır.
yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 7N, 15P )
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz