Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Zeki Erözkan 41 puan
4 eksiğinin 5 katı, kendisinin 4 fazlasına eşit olan sayının yarısı kaçtır?
Boş Bırak
Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2’şerli oturduğunda 8 öğrenci ayakta kalıyor. 3’erli oturduğunda ise 2 sıra boş kalıyor.
Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
Boş Bırak
Bir adam merdivenin basamaklarını 2’şer 2’şer çıkıp 3’er 3’er iniyor.
Bu adamın çıkarken attığı adım sayısı, inerken attığı adım sayısından 12 fazla olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Bir bilet kuyruğunda Gökşen’in önündeki kişilerin sayısı, arkasındaki kişilerin sayısının 2 katından 3 fazladır.
Bilet kuyruğunda toplam 34 kişi olduğuna göre Gökşen önden kaçıncı sıradadır?
Boş Bırak
Bir telin ucundan x cm kesilirse telin orta noktası 2 cm, y cm kesilirse telin orta noktası 5 cm kayıyor.
Buna göre x + y kaçtır?
Boş Bırak
Erdem’in kumbarasında 25 kuruşluk ve 50 kuruşluk madeni paralardan 20 adet vardır. Kumbaradaki 25 kuruşlukların tutarının 10 katı, 50 kuruşlukların tutarından 14 lira fazladır.
Buna göre kumbarada 50 kuruşluk madeni paralardan kaç adet vardır?
Boş Bırak
60 soruluk bir deneme sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.
Bu sınavda 3 soruyu boş bırakan Murat 47 net yaptığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır?
Boş Bırak
Emre doğduğunda babası 28 yaşındaydı. 4 yıl önce babasının yaşı Emre’nin yaşının 3 katından 2 fazla olduğuna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır?
Boş Bırak
Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından 4 fazladır.
Kaç yıl sonra annenin yaşı kızlarının yaşları toplamından 6 yaş eksik olur?
Boş Bırak
Aslı’nın yaşı Fatma’nın yaşının 4 katından 2 fazladır.
Aslı ile Fatma’nın 5 yıl sonraki yaşları toplamı 42 olacağına göre Fatma doğduğunda Aslı kaç yaşındaydı?
Boş Bırak
Berk’in yaşının Barış’ın yaşına oranı 2/3 ve Barış’ın yaşının İlker’in yaşına oranı 54/5 ‘tir.
Berk, İlker’in yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 112 olacağına göre Berk ile Barış’ın yaşları arasındaki fark kaçtır?
Boş Bırak
Nihan ile Seda arasında; “Ben senin yaşında iken sene 1984’tü. Sen benim yaşıma gelince de sene 2020 olacak.” şeklinde bir konuşma geçmiştir.
Buna göre bu konuşma kaç yılında yapılmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz