Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Leyla şahin 77 puan
Güneşin doğduğu yer manasına gelen Anadolu’da İlk çağlardan itibaren birçok uygarlık kurulmuştur.
Anadolu’da tarih boyunca fazla sayıda uygarlığın kurulmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Boş Bırak
Frigyalılarla ilgili yapılan araştırmalarda;
I. Tapates adı verilen halı ve kilimlere
II. Kibele heykeline
III. Anal adı verilen yıllıklara
yukarıdakilerden hangilerine ulaşılması mümkün değildir?
Boş Bırak
Hitit uygarlığına ait aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İlk çağ uygarlıkları arasında yer alan İyonya’da özgür düşünce ortamının bulunmasından dolayı bilim ve sanat oldukça gelişmiştir.
Aşağıda yer alan bilim insanlarından hangisi İyonya’da bilimin ilerlemesine katkıda bulunmamıştır?
Boş Bırak
• Anadolu bölgesinde Merkezi Tuşpa (Van) olarak kuruldu.
• Ölümden sonraki hayata inanmışlardır.
• Günümüzde varlığını koruyan sulama kanallarını inşa etmişlerdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Tarihte ilk kez madeni parayı basarak ticarette takas usulüne son veren İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Anadolu’da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkartılan mezarlarda günlük yaşam ile ilgili çeşitli eşyaların bulunması;
I. Ölümden sonraki yaşama inanıldığına
II. Tapınak mimarisinin geliştiğine
III. Sanat eserlerine önem verildiğine
yukarıdakilerden hangilerinin göstergesidir?
Boş Bırak
Kara ticaretine önem veren Lidyalılar Sardes’den başlayıp Ninova’ya kadar uzanan tarihi Kral Yolunu yapmışlardır.
Lidya Uygarlığı Kral Yolu sayesinde aşağıdaki alanlardan hangisinde ilerleme kaydetmemiştir?
Boş Bırak
İlk Çağ’da Persler tarafından yıkılan uygarlıklar arasında;
I. Lidya
II. Babil
III. Urartular
yukarıdakilerden hangileri yer alır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Hititlerle ilgili bir kavram değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki eserlerden hangisi İlk Çağ’da Anadolu uygarlıkları tarafından inşa edilmemiştir?
Boş Bırak
İlk hayvan hikâyeleri örneği olan fabl ile çengelli iğne fibulayı dünya uygarlık tarihine kazandıran İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz