Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Selime Alış 76 puan
İslamiyet’in doğuşu sırasında Asya, Avrupa ve Afrika’da farklı dinsel inançlar bulunmaktaydı. Siyasi bölünme ile birlikte iç huzursuzluklar ve karmaşa ortamı mevcuttu. İnsanlar hak ve özgürlükler bakımından eşit değildi. Kölecilik yaygındı.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın çevresindeki devletler ve inanç sistemleri ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Cahiliye Devri Arap Yarımadası’nda kabile yaşantısı vardı. Kabileler kan davaları nedeniyle birbirleriyle mücadele ederlerdi.
Bu durumun;
I. siyasi birliğin sağlanması
II. kültürel birliğin sağlanması
III. ticari faaliyetlerin yürütülmesi
verilenlerden hangilerinin ortaya çıkmasını engellediği söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’na ait bir özellik değildir?
Boş Bırak
Hz. Muhammed Dönemi’nde Mekkeli putperestlerin İslamiyet’i reddetmelerinde;
I. İslamiyet’in sosyal sınıf farklılıklarını kabul etmemesi
II. Kâbe’nin putlardan temizlenmesiyle ticari kayba uğrama endişeleri
III. Hz. Muhammed’in devlet kurmak istemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Hz. Muhammed ile Müslüman Medineliler arasında 621 ve 622 tarihlerinde Akabe Biatları denilen görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde Medineli Müslümanlar, Hz. Muhammed’e bağlılık bildirmişler ve şehirlerine davet etmişlerdir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Hz. Muhammed’in liderliğinde Müslümanlar 622 tarihinde Mekke’den Medine’ye göç etmiştir. İslam tarihinde büyük önem taşıyan bu olaya “Hicret” denilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in siyasi sonuçlarından biridir?
Boş Bırak
Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin temellerinin atıldığına;
I. Medine halkıyla Medine Sözleşmesi’nin imzalanması
II. Hz. Muhammed tarafından ensar ve muhacirlerin kardeş ilan edilmesi
III. Medine’de mescit inşa edilmesi
durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilir?
Boş Bırak
Bedir Savaşı’ndan sonra ele geçirilen Mekkeli esirlerden zengin olanları fidye karşılığında; fakir olanları Medineli on kişiye okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmıştır. Ayrıca savaş ganimetlerinin paylaşımı kurallara bağlanmıştır.
Buna göre;
I. İslam savaş hukukunun temellerinin atıldığına,
II. İslam Devleti’nin temel kurumlarının oluşturulduğuna
III. Müslümanların okuma-yazmaya önem verdiğine
verilenlerden hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Müslümanlar ile Yahudiler arasında yapılan Medine Sözleşmesi’nin;
I. Yahudiler ve Müslümanlar arasında sorun çıkarsa, taraflar Hz. Muhammed’e başvuracak
II. Yahudiler, Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacak
III. Yahudiler, Müslümanlara elleri ve dilleriyle saldırmayacak
IV. Medine’de yaşayan kabileler, herhangi bir saldırıyakarşı, şehri birlikte koruyacaklar
maddelerinden hangileri Medine’de bir savunma paktı oluşturulduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
Boş Bırak
Hayber Kalesi’nin fethinden sonra Müslüman olmayan erkeklerden güvenliklerinin sağlanması karşılığında ----------vergisi alınmaya başlanmıştır.
Paragraftaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hz. Muhammed Dönemi’nde yaşanmamıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. betül 01/11/2021 12:32

    sorular guzedi

Yorum Yaz