Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Buse 104 puan
Alman Tarihçi Leopold von Ranke “Araştırdığı döneme kendisini götürebilen insan tarihçidir.” sözüyle tarih araştırmalarının hangi özelliğine vurgu yapmıştır?
Boş Bırak
Tarihçilerin tarih araştırmalarında tarafsızlığı sağlaması aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
Boş Bırak
Genel kabul gören doğrular oluşturmak siyasal ve tarihsel olaylarda çok zordur. Tarihçiler aynı belgeleri farklı anlayıp yorumlayabilirler. Buna “bakış açısı” da denir.
Tarihçi aşağıdakilerden hangisine dikkat ederse tarihi olayları incelerken farklı bakış açılarına rağmen doğru bilgilere ulaşabilir?
Boş Bırak
I. Milliyet farkı
II. Objektif bakış
III. İnançlar
IV. Dünya görüşü
Bir tarihi olayla ilgili aynı belgelere sahip iki ayrı tarihçinin yorumlarının farklı olmasındaki etkenler arasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Tarihçi olaylara duygusal yaklaşamaz. Ancak inançları, siyasal anlayışı, aldığı eğitim vb. nedenlerle tarihçinin duygusal yaklaşması mümkündür.
Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir tarihçide olması beklenemez?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yönteminin uygulanamamasının temel nedenidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi, yeni bulgular ve bilimsel gelişmeler ışığında tarihî bilginin ve yorumların değişebilirliğine kanıt olarak gösterilemez?
Boş Bırak
Araştırmacı gazeteci, yazar ve fotoğraf sanatçısı Servet Somuncuoğlu, 2011 yılında yapım ve yönetmenliğini yaptığı “Damgaların Göçü” adlı belgesel çalışması ile ilgili: “8 farklı alanda 5 binden fazla kaya resmi, binden fazla eski Türk mezarı kurgan ile 50 civarında yazıt inceledik. Bu bize ilk olarak şunu gösterir: Anadolu’da Türklerin varlığının tarihi MÖ 3000 yılı olduğu belgelenmiştir. İkinci olarak Türkler tarihin en eski çağlarından beri Anadolu’ya gelip gitmişlerdir. Üçüncü olarak da Anadolu Türk tarihi baştan yazılmak zorundadır. ” demiştir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Tarihçilerin yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan yeni belge ve kanıtlar tarihin yeniden değerlendirilmesini gerektirir. Bulunan her yeni belge ………………………. . .
cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış bir bilgi olur?
Boş Bırak
Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak yorumlanmasının en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
Boş Bırak
“Tarih biliminde, elde edilen bilgiler neden mutlak doğru olarak kullanılamayabilir?” sorusuna aşağıda verilen cevaplardan hangisi doğrudur?
Boş Bırak
I. Olayları tek bir nedene dayandırma
II. Tarafsız inceleme
III. Tarihi olayları sınıflandırma
Yukarıda verilen yöntemlerden hangilerinin tarih biliminin çalışma yöntemlerine aykırı olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz