Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Buse 104 puan
Tarihçi yaptığı çalışmaları belgelere dayandırmalıdır. Fakat yine de tarihçinin belli bir topluma üye olması ve o toplumun değerlerini paylaşması bu çalışmaları olumsuz etkileyebilir
Bu durumun aşağıdakilerden hangisini güçleştirdiği söylenebilir?
Boş Bırak
İlk olarak Thukydides’în öncülüğünü yaptığı tarihten fayda sağlamayı amaçlayan tarih yazım şeklidir. Osmanlının son dönemlerinde bu tarih yazım şekli benimsenmiş, milli değerleri yüceltip toplumu harekete geçirmek için Osmanlının geçmişteki zaferleri ön plana çıkarılmıştır.
Yukarıdaki özellikleri verilen tarih yazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde resmi tarih yazarlarına verilen isimdir?
Boş Bırak
Tarihe yardımcı bilimlerle ilgili en doğru ve kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
“Tarihi bilgiler, zaman içinde değişme gösterebilir.” diyen bir tarihçi bu görüşünü ispat etmek için aşağıdaki bilim dallarının hangisinden faydalanamaz?
Boş Bırak
Tarih araştırmalarında tarih biliminin birçok bilim dalından yararlanmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
– Göktürklere ait Orhun yazıtlarını
– Kadeş Antlaşması’nın yazıldığı kil tabletleri
– Lidyalıların kullandığı paraları
İncelemek isteyen bir araştırmacı, aşağıdaki bilimlerden hangisine gereksinim duymaz?
Boş Bırak
Bir tarihi olay kendisinden önceki bir olayın sonucu ve kendisinden sonraki bir olayın sebebini oluşturabilir.
Buna göre tarihi olayın hangi özelliğine değinilmiştir?
Boş Bırak
Tarihi bulguların zamanının doğru olarak belirlenmesinde aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanılmaktadır?
Boş Bırak
Tarih öncesi dönem üzerine inceleme yapan kişi aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangisinden faydalanabilir?
Boş Bırak
Geçmişi öğrenmede tarihçilerin önemini anlatmak için: “Tarihçilerin ışığında öğrenmek isteyenler yüzyıllar öncesine yolculuk eden bir zaman makinesi içine girer. ”denmektedir.
Tarihçinin aşağıdakilerden hangisini yapması tarih yöntemine aykırıdır?
Boş Bırak
Ünlü tarihçimiz Halil İnalcık, Türk tarihçilerine şu öğütlerde bulunuyor: “Türk tarihçilerine bir öneride bulunmak gerekirse diyebilirim ki daima belgelere sadık kalın. Eğer hakikati ortaya çıkarırsanız bu daima bizim lehimizedir…. Eğer mübalağa yaparsanız kendinizi kabul ettiremezsiniz, sizi ciddiye almazlar. ”
Halil İnalcık’a göre iyi bir tarihçi, araştırmalarında aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz