Tebrikler! Testin en başarılı üyesi GK 104 puan
Tarih öncesi çağlar “taş” ve “maden” olmak üzere iki başlıkta değerlendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağların sınıflandırılmasında belirleyici olmuştur?
Boş Bırak
Paleolitik (Eski Taş) Devri’nde kadınlar toplayıcılık yaparken erkekler avcılık ile uğraşmışlardır.
Buna göre, Paleolitik dönemle ilgili;
I. İş bölümünün başladığı
II. Üretici yaşama geçildiği
III. Ateşin bulunduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Boş Bırak
• İnsanlık tarihin en uzun dönemi olma
• Avcı ve toplayıcı yaşam sürme
• Mağara duvarlarına hayvan ve av sahnelerini çizme
Yukarıda özellikleri verilen tarih öncesi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Buzulların eriyerek iklimin normale dönmesiyle insanlar tarım yapmaya başlamıştır.
Tarımsal hayatın varlığı aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Arkeolojik bir alanda yapılan kazıda yerin alt katmanlarından yukarı katmanlara doğru sırasıyla: Taş balta, çömlek, bakır kap, demir gürz ve kil tablet bulunmuştur.
Ele geçirilen buluntulardan hareketle arkeolojik alanın özellikleri hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun, Yeni Taş Dönemi (Cilalı Taş Neolitik) yerleşim alanlarından değildir?
Boş Bırak
Türkiye’de,
I. ilk köy yerleşimi,
II. ilk insan yerleşimi,
III. ilk şehir yerleşimi
verilen özelliklere ait yerleşim yerleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
Boş Bırak
Kültür, bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümüdür.
Bir kültürün, başka coğrafyalara taşınmasında,
I. ticaret,
II. savaş,
III. göç
yollarından hangileri etkilidir?
Boş Bırak
İlkçağ Uygarlıkları aşağıdaki yerlerden hangisini öncelikli yerleşim alanı olarak kullanmıştır?
Boş Bırak
“Uygarlık” kavramını, “Kültür” kavramından farklı kılan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Eski çağ toplumlarının bazıları, aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirleri yaşamıştır.
Aynı zaman diliminde farklı tarih öncesi devirlerin yaşanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Uygarlıkların oluşumunu etkileyen faktörler arasında,
I. siyasi otorite,
II. ekonomi,
III. coğrafi koşul
hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. Gül 24/09/2021 03:14

    Teşekkürler

  2. şeyma 03/02/2021 05:28

    sonucu merak ediyom

Yorum Yaz