Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Cüneyt Uysal 68 puan
Aşağıdakilerden hangisi bilim ve sanat arasındaki farklardan biri değildir?
Boş Bırak
Sanat ve bilim özünde birbirini tamamlayan etkinlikler olarak kabul edilebilir. Bu tamamlamada bilim nesnelerin, olayların nedenlerini görmemizi; sanat ise onların biçimlerini şekillerini görmemizi sağlar. Bundan dolayı sanat ve bilim aynı çizgide yol alır, birbiriyle ters düşmez.
Sanat ve bilimle ilgili bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Edebiyat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Edebiyat, sanatların sınıflandırılmasında aşağıdaki sanat dallarından hangisiyle aynı grupta yer alır?
Boş Bırak
Edebiyat en çok ---ve ---ile iç içe olmuştur. Bunun en önemli sebebi sözün ahenk ve betimleme ile olan sıkı münasebetidir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?
Boş Bırak
İnsanı insana anlatmayı amaçlayan edebiyatın çeşitli bilim dallarından yararlanması ve onlarla bir ilişki içinde olması gayet normaldir. Çünkü bütün bilim ve sanat ürünleri insan için vardır. Örneğin Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ‘’Kiralık Konak’’ adlı romanında, karakterlerin ruhsal durumunu anlatmak için ----; kişilerin içinde bulunduğu toplumsal yapıyı anlatmak için ----; anlattığı dönemin siyasi olaylarını belirginleştirmek için ---bilimlerinden yararlandığı görülür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi uygun olur?
Boş Bırak
Edebî ürünlerin temelinde bir düşünce veya dünya görüşünün iletisi saklıdır. Edebiyat bu mesajı en çok ---alanından yararlanarak vermeye çalışır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki bilim dallarından hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Edebiyatın çeşitli bilimlerden yararlanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Odadan gündüz ışığıyla beraber bana ait her şey çekiliyor. Sevdiklerimin sesleri, birçok şekiller, hasta bakıcılar uzaklaşıyor benden. İçimde bir boşluk fark ediyorum, bu boşluğu da neyle dolduracağımı bilemiyorum. Birtakım şekiller geçiyor gözümün önünden. Ruhum karartılarla, sessiz ve şekilsiz gölgelerle eşya arkasındaki hayaletlerle boğuşurken bedenim acılar içinde kıvranıyor.
Bu parçada yazarın aşağıdaki bilim dallarının hangisinden yararlandığı söylenebilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir metni edebî yapan özelliklerden biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi daima bir edebî metin olma özelliği gösterir?
Boş Bırak
Bu sanat uzun yıllar edebiyatın bir kolu olarak kabul edilse de kullandığı araçlar ve iletişim biçimi açısından edebiyattan farklılık gösterir. Bu sanatı edebiyatla aynı çizgide gösterenlerin temel çıkış noktası bu türün kaynağını edebî verimlerden aldığı inancıdır.
Bu parçada edebiyatla ilişkili olduğu söylenen sanat aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. mia 20/02/2021 06:55

    5. ve 12. sorularda hata var

  2. Burak 06/09/2018 05:24

    Sorularınızın bazıları yanlış

    Site Yönetimi:

    Hangi sorular hatalı? Belirtirseniz ekibimiz inceleyip dönüş yapabilir.

Yorum Yaz