Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Mert Dalkılıç 157 puan
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Üç basamaklı 2AB doğal sayısının iki basamaklı AB doğal sayısına bölümünden elde edilen bölüm 15, kalan ise B’dir.
Buna göre, A + B toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
a, b ve c gerçel sayıları için
a.b < 0
a+c = 0
b+c < 0

olduğuna göre, a, b ve c’nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Ardışık 3 pozitif tek sayı ile ardışık 3 pozitif çift sayının toplamı 75’tir.
Buna göre, tek sayıların en büyüğü en fazla kaç olabilir?
Boş Bırak
a ve b birer tam sayı olmak üzere
I. a+b tek ise a.b çifttir.
II. a+b çift ise a-b çifttir.
III. a.b tek ise a+b tektir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
a, b ve c pozitif tam sayılarının en büyük ortak bölenleri (EBOB) ile ilgili olarak aşağıdakiler veriliyor.
EBOB(a,b) = 5
EBOB(a,c) = 2
EBOB(b,c) = 9
Buna göre, a+b+c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
Boş Bırak
a, b ve c gerçel sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
 a ile c’nin aritmetik ortalaması b’ye eşittir.
 b ile c’nin aritmetik ortalaması, a ile b’nin aritmetik ortalamasından 6 fazladır.
 a, b ve c sayılarının toplamı 42’dir.
Buna göre, a kaçtır?
Boş Bırak
Şeker oranı % 12 olan 10 kg un-şeker karışımına 1 kg şeker ekleniyor.
Son durumda karışımın şeker oranı yüzde kaçtır?
Boş Bırak
Bir çiftçi, her gün aynı sayıda fidan dikerek bahçesini ağaçlandırmıştır. Bu çiftçinin bahçesine; ilk 3 günde diktiği fidanların sayısı, diktiği tüm fidanların sayısının üçte biridir. İlk 7 günde diktiği fidanların sayısı ise diktiği tüm fidanların sayısının 80 eksiğidir.
Buna göre, bu çiftçi bahçesine toplam kaç fidan dikmiştir?
Boş Bırak
Bir miktar para, bankaya yıllık % A faiz oranı ile yatırılırsa bir yıl sonunda 200 TL, yıllık % (A-2) faiz oranı ile yatırılırsa bir yıl sonunda 100 TL faiz getiriyor.
Buna göre, A kaçtır?
Boş Bırak
Can ve Dilek, bilyelerinin beşer tanesini bir arkadaşlarına veriyor. Daha sonra Can ve Dilek, kalan bilyelerini aralarında eşit olarak paylaşıyor.
Can’ın başlangıçta 42, son durumda ise 25 bilyesi olduğuna göre, Dilek’in başlangıçta kaç bilyesi vardır?
Boş Bırak
Beş kişinin boyları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
 Ali, Bülent’ten 5 cm uzundur.
 Bülent, Cemil’den 6 cm kısadır.
 Deniz, Ali’den 3 cm uzundur.
 Emel, Cemil’den 2 cm kısadır.
Buna göre, en kısa boylu olan kimdir?
Boş Bırak
Sabit hızlarla ilerleyen uzaktan kumandalı A ve B araçları 120 metrelik bir parkurda düzenlenen yarışa aynı anda başlıyor. A aracı 45 metre ilerlediğinde B aracı, A aracının 1 saniye önce bulunduğu noktada oluyor.
A aracı yarışı 8 saniyede bitirdiğine göre, B aracı yarışı kaç saniyede bitirir?
Boş Bırak
Her biri farklı renkte olan 11 çiçeğin 2’si zambak, 4’ü lale ve 5’i karanfildir. Bir buket için bu çiçekler arasından 1’i zambak, 1’i lale ve 2’si karanfil olmak üzere 4 çiçek seçilecektir.
Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?
Boş Bırak
Bir spor kulübünün düzenlemiş olduğu yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci sayılarından bazıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
#ErkekKız
Atletizm9
Voleybol515
Jimnastik105
Basketbol18
Toplam
Bu spor kulübünde basketbola kayıtlı kız öğrencilerin sayısı, atletizme kayıtlı erkek öğrencilerin sayısının 2 katıdır. Ayrıca, kurslara kayıtlı olan toplam kız ve erkek öğrenci sayıları eşittir.
Buna göre, basketbola kayıtlı olan kaç kız öğrenci vardır?
Boş Bırak
Bir geziye katılan 60 öğrenciden 35’i anne veya babasından en az biri ile birlikte gelmiş, kalan öğrenciler ise geziye tek başlarına katılmıştır. Bu geziye 30 öğrenci yanında babası olmadan, 32 öğrenci ise yanında annesi olmadan katılmıştır.
Bu geziye hem annesi hem de babasıyla birlikte katılan kaç öğrenci vardır?
Boş Bırak
Buna göre, soru işaretinin yerine hangi sayı yazılmalıdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
29. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Aynı üniversitede okuyan iki arkadaş arasında şöyle bir konuşma geçmiştir:
Bora: Öğrenci pasosu aldın mı?
Elif: Almadım. Otobüse çok fazla binmediğim için paso almak benim için kârlı değil. Ya sen?
Bora: Benim için avantajlı oluyor. Ben aldım.
Yıllık öğrenci pasosunun 60 TL’ye satıldığı bu kentteki belediye otobüslerinde uygulanan bilet tarifesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
#Pasolu ÖğrenciTam
Tekli bilet fiyatı1,25 TL1,75 TL
10'lu bilet fiyatı10 TL16 TL

Bora, pasosunun geçerli olduğu 1 yıl boyunca otobüse toplam 304 defa binmiştir.
Bora, bu süre boyunca otobüsle ulaşım için paso ücreti dâhil en az kaç TL ödemiştir?
Boş Bırak
Elif, 8 tane tekli ve 7 tane 10’lu tam bilet almıştır.
Elif, paso satın alıp öğrenci tarifesiyle yine aynı sayıda tekli ve 10’lu bilet alsaydı kaç TL zarar ederdi?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
33. - 34. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız.
Aşağıda, bir bilgisayar algoritmasının işleyişi verilmiştir. Bu algoritmaya çeşitli a ve b sayıları giriliyor ve algoritma sonuç olarak bir c değeri üretiyor.
1. adım: a ve b sayılarını oku.
2. adım: c = a+b olarak al.
3. adım: c<100 ise 4. adıma, aksi takdirde 5. adıma git.
4. adım: a’nın değerini 4 artır, b’nin değerini 5 artır ve 2. adıma dön.
5. adım: c değerini yaz.

Algoritmanın okuduğu a ve b sayıları sırasıyla 1 ve 2 ise yazdığı c değeri kaçtır?
Boş Bırak
Algoritma, okuduğu a ve b sayıları için 107 değerini yazmıştır.
Buna göre, a ve b sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Hangi ülkeden, diğer dört ülkeye giden toplam yolcu sayısı en fazladır?
Boş Bırak
Hangi ülkeye, diğer dört ülkeden gelen toplam yolcu sayısı en azdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
M ve N sayıları için oluşturulan kodlar sırasıyla 412 ve 1204’tür.
Buna göre, M.N çarpımı için oluşturulan kod aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
YOp(543) + OBp(229) + YBp(877)
toplamının değeri kaçtır?
Boş Bırak
GNp(A5C) = 3
olacak şekilde kaç tane üç basamaklı A5C sayısı vardır?
Boş Bırak
YOp(ABC) = 0
OBp(ABC) = 1
olacak şekilde kaç tane üç basamaklı ABC sayısı vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Dik koordinat düzleminde; köşe noktaları a(1, 10), B(1, 2) ve C(3, 6) olan ABC üçgeninin alanı kaç birim karedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz